Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. SMITHA

  Wyróżnił zasady :

  a. równość- w sensie obiektywnym, powszechność, likwidacja przywilejów różnych grup społecznych , proporcjonalność opodatkowania dochodów

  b. pewność- jawne i konkretne przepisy

  c. taniość, czyli:

  minimalizacja kosztów utrzymania administracji podatkowej

  ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE

  Są to albo opracowane przez naukę postulaty pod adresem podatków i całego systemu podatkowego albo zasady uznane za szczególnie ważne dla systemu prawa podatkowego. Mają one źródło w historycznej i współczesnej myśli podatkowej. Uniwersalna klasyfikacja zasad, która uwzględnia zarówno historyczne jak i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA INFORMACYJNO - KONTROLNA

  Podatki, jak wszystkie wskaźniki finansowe, pozwalają na realizację funkcji kontrolnej. Stan realizacji dochodów budżetowych umożliwia ocenę stanu i kierunków rozwoju całej gospodarki.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA STYMULACYJNA

  Zapewnia realizację szczegółowych celów gospodarczych lub społecznych. Poprzez system ulg i zwolnień steruje się wyborami podatników w zakresie inwestowania gospodarczego, rozwijania eksportu, lokalizacji działalności gospodarczej, budowy domów mieszkalnych. Realizacja celów stymulacyjnych poprzez ulgi i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA

  Polega na podziale dochodów za pomocą podatków, między poszczególne grupy społeczne oraz różne grupy podatników oraz między państwo i samorząd. Podział między grupy społeczne dokonuje się poprzez konstrukcję podatków (progresywne skale, zróżnicowane stawki), podział między państwo i samorząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA FISKALNA

  Jest to funkcja dochodowa, czyli cel polegający na zasilaniu budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego. Racjonalne granice fiskalizmu, wyznacza tzw. Krzywa Laffera, której wskaźnik informuje kiedy nadmierne opodatkowanie nie powoduje już wzrostu dochodów budżetowych, lecz uchylanie się od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PODATKÓW

  fiskalna

  redystrybucyjna

  stymulacyjna

  informacyjno-kontrolna

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /83

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE

  obligatoryjne; muszą być pobierane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, nie ma możliwości rezygnacji z pobierania takiego podatku np. w drodze uchwały rady gminy

  fakultatywne; może być pobierany po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w przepisach. Mogą być wprowadzone w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE

  zwyczajne ; są wprowadzane w ustalony prawem sposób na czas nieokreślony

  nadzwyczajne ; wprowadzane w sytuacji szczególnej pod względem gospodarczym lub politycznym, mogą mieć charakter jednorazowy lub okresowy

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI RZECZOWE I OSOBISTE

  podatki osobiste; w podatku osobistym to okoliczności osobiste decydują o istnieniu zobowiązania podatkowego . Decydują cechy osoby na którą jest nałożony podatek. Zobowiązania z tytułu tego rodzaju podatku nie przechodzą na osobę trzecią i wygasają najpóźniej z chwilą śmierci podatnika...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry