Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRAWO PODATKOWE

  Poprzez ogólne prawo podatkowe rozumie się przepisy aktów prawnych, które odnoszą się do wszystkich lub do większości podatków.

  W ujęciu szerokim to normy prawne zawarte w konstytucji oraz ustawach podatkowych i ustrojowych, odnoszących się do wszystkich lub większości podatków. Ogólne materialne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOŚĆ OPODATKOWANIA

  Rozumiana także jako równomierność. Polega na rozłożeniu ciężaru opodatkowania odpowiednio do zdolności płatniczej podatników. Mamy tu do czynienia z względną czy relatywną równością opodatkowania. Nie może być utożsamiana z równością podatkową.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OPODATKOWANIA

  Można mówić powszechności w ujęciu szerokim- w odniesieniu do podatków w ogóle- wyraża się w postulacie, zgodnie z którym wszyscy (wszystkie podmioty) winni łożyć na pokrywanie wspólnych potrzeb i w granicach wyznaczonych tymi potrzebami, w takim stopniu w jakim określają to ustawy podatkowe.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżawa

  Pojęcie umowy dzierżawy

  Umowa dzierżawy jest umową nazwaną. "Funkcją dzierżawy jest uregulowanie korzystania

  z cudzej rzeczy przynoszącej pożytki". Zgodnie z art. 693 par. 1 KC, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPMA

  International Project Management Association

  IPMA (International Project Management Association) to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA było stworzenie międzynarodowego standardu, dlatego też przykładała ona...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /6 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  Charakterystyka

  Spedytor (ang. forwarder) - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  Charakterystyka

  Spedytor (ang. forwarder) - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI. SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA I PIONOWA

  Sprawiedliwość pozioma polega na nakładaniu takiego samego obciążenia podatkowego na podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji ( mające taką samą zdolność płatniczą).

  Sprawiedliwość pionowa polega na różnym traktowaniu pod względem podatkowym podmiotów znajdujących się w różnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY SOCJALISTYCZNE I ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI PODATKOWEJ

  Sprawiedliwość podatkowa to zasada materialna o znaczeniu aksjologicznym pełniąca szczególną rolę . Pojawia się w orzecznictwie, zwłaszcza konstytucyjnym.

  Jest ona realizowana poprzez powszechność i równość opodatkowania.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. WAGNERA

  Ujęte w 4 grupy:

  zasady polityki finansowej- wydajność i elastyczność

  zasady gospodarcze- ochrona majątku i kapitału jako ochrona źródeł podatku

  zasady sprawiedliwości- powszechność, równomierność poprzez nawiązanie do ekonomicznej zdolności płatniczej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt

Do góry