Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - powszechność (zupełność, budżetowanie brutto)

  Zasada ta jest postulatem, obejmuje ogół wydatków i dochodów państwa, czyli dochodów i wydatków publicznych, nie może być ona jednak w pełni zrealizowana, gdyż wyraża ją postulat aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków, tj. aby były budżetowane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE

  Są to postulaty nauki pod adresem ustawodawcy i praktyki budżetowej dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej w celu optymalnej realizacji jej zadań.

  Dotyczą istotnych zagadnień ogólnoustrojowych, spraw merytorycznych jak i formalnych, proceduralnych, a nawet technicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło strategii

  Charakterystyka

  Narzędzie które wspomaga opracowanie strategii przedsiębiorstwa, uwzględnia problem określania granic tej jednostki, a także umożliwia równoczesne ujęcie każdego spośród wyróżnionych typów granic. Należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia współpracy w łańcuchu dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA, HISTORIA POWSTANIA BUDŻETU

  Ewolucję budżetu można podzielić na trzy etapy:

  zdobycie przez parlamenty prawa do stanowienia o dochodach podatkowych

  zdobycie uprawnień do rozstrzygania o rozmiarze wydatków publicznych

  określenie i umieszczenie w konstytucjach zasad statuujących

  Początkowo prawo budżetowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY BUDŻETU

  Z budżetu wynikają reguły zachowania, które stanowią niepowtarzalne zespoły działań, wskazują jednorazowy sposób zachowania się i są adresowane do określonej liczby adresatów znanej z góry.

  Najczęściej stwierdza się, że budżet po stronie dochodów stanowi zbiór przewidywań, szacunek wpływów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /5 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

  Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające rzeczy ruchome i prawa zbywalne. Umożliwia on zaspokojenie wierzytelności uprawnionego z rzeczy (prawa) obciążonej w zasadzie bez względu na to, kto i na podstawie jakiego tytułu prawnego dysponuje rzeczą lub prawem (art. 306 KC)

  Przysługuje on Skarbowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA PRZYMUSOWA (SZCZEGÓŁOWO)

  Jest ona ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym prawo własności nieruchomości i niektóre inne prawa. Nie daje ona jednak prawa do prawa z rzeczy (praw) obciążonych, jej istotą jest możliwość zaspokojenia wierzytelności bez względu kto obciążoną rzeczą włada lub prawem dysponuje.

  Podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /4 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

  Art. 33a§1 ordynacji -> decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

  Po upływie 14dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zob. podatkowego

  Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokości zaległości podatkowej

  Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURA WYKONANIA DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

  Zabezpieczenie następuje:

  W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo

  W formie określonej w art. 33d ->polega na przyjęciu przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  2 tryby:

  Zabezpieczenie następuje w trybie:

  Przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- z urzędu albo

  W formie określonej w art. 33d- na wniosek

  W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w art.33d zabezpieczenie w trybie przepisów egzekucyjnych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt

Do góry