Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE, WYKONYWANIE I KONTROLA BUDŻETU

  W nauce prawa podatkowego podkreśla się, że budżet ma formę ustawy, bo jest aktem po części planistycznym, zawiera kwoty dochodów i wydatków, po części jest to akt zawierający normy klasyczne.

  Podkreśla się też to, że inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu przysługuje wyłącznie Radzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Z BUDŻETEM

  W zależności od systemów powiązań z budżetem rozróżnia się następujące formy organizacyjne strefy budżetowej:

  · Jednostki budżetowe

  · Zakłady budżetowe

  · Gospodarstwa pomocnicze

  · Środki specjalne

  · Fundusze celowe 

  Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /8 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - Jawność

  Sprowadza się do postulatu aby budżet był ujawniany obywatelom w fazie planowania, uchwalania i wykonywania.

  Poddawanie kontroli społecznej finansów publicznych ma pozytywny wydźwięk psychologiczny i wychowawczy wciągając obywateli do aktywnego udziału w rozwiązywaniu spraw publicznych i dając im...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - przejrzystość

  Jest ona warunkiem realnej jawności budżetu, wiąże się też z zasadą szczegółowości , rzadko pojawia się pod taką nazwą, częściej pisze się o jednym z jej aspektów lub rezultatów- jasności budżety.

  W tradycyjnym rozumieniu oznacza czytelność, jasność, niesprzeczność.

  Postuluje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - Równowaga

  Oznacza takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy. Nie objaśnia o równowagę jakich wydatków i jakich dochodów chodzi. Dlatego stosowanie jej w klasycznej formie w przepisach prawa jest mało użyteczne.

  Dlatego w praktyce...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - Uprzedniość

  Zgodnie z tą zasadą budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego. Pobierania dochodów i dokonywania wydatków nie można zatrzymać 31 grudnia. Proces ten musi się toczyć, aby państwo mogło funkcjonować. Jeśli nie ma uchwalonej ustawy budżetowej rząd może funkcjonować bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - roczność

  Postulat ,aby budżet był uchwalony na rok, miał na celu umożliwić Parlamentowi kontrolę wykonywania budżetu przez rząd (wiąże się to bezpośrednio z cyklem zbiorów płodów rolnych czy też ze świętami narodowymi) .

  Budżet jest uchwalany na okres jednego roku budżetowego , po upływie którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - szczegółowości (specjalizacji)

  Postuluje aby budżet był ustalany/ uchwalany i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków, a nie tylko w ujęciu ogólnym. Realizacji tego postulatu służy w praktyce klasyfikacja budżetowa. Musi ona być przejrzysta i czytelna, by umożliwiała spełnienie podstawowych funkcji budżetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - niefunduszowanie (jedność materialna)

  Postuluje aby budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli środków, której całość dochodów, przeznaczana jest na całość wydatków. Alternatywnym rozwiązaniem organizacji budżetu jest przeznaczanie konkretnych dochodów na konkretne wydatki; łączenie dochodów z wydatkami nazywa się funduszowaniem, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - jedność (zas. konsolidacji finansów publ.); jedność formalna

  W ujęciu formalnym oznacza ona postulat sporządzania budżetu w jednym dokumencie prawnym, odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla. Odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów.

  Przestrzeganie tej zasady:

  a) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt

Do góry