Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

  Mają uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnym i proceduralnym Te ostatnie na ogół nie mają charakteru samoistnego lecz stanowią konsekwencję istnienia uprawnień i obowiązków materialnych.

  Status prawnofinansowe wyznaczają p. w. Ich uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe wynikają one z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

  Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST DEFINICJA POJĘCIA „PRAWO FINANSOWE”?

  Definicja: jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. Prawo finansowe wyrosło z prawa publicznego. Prawo finansowe powstało, aby normy dawały możliwość zbierania dochodów na późniejsze ich wydatkowanie.

  Akty prawne (źródła prawa finansowego):

  Konstytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNY PODZIAŁ FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Na strukturę finansów składa się wiele poddziałów:

  organizacja finansowa państwa

  opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie ustawy budżetowej lub ustawy finansowej

  pobieranie dochodów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i pożyczek publicznych

  dokonywanie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje turystyki

  Charakterystyka

  Turystyka jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko współczesnej kultury bytowania społeczeństw, znajduje odzwierciedlenie w różnych sferach życia: społecznej, psychologicznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej. Dzięki temu spełnia ona określone funkcje, pojmowane jako skutki jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Fiskalna

  Redystrybucyjna

  To funkcja zasilania finansowego, która przejawia się głownie przez działanie prawa podatkowego. Jest tradycyjnie uznawana za podstawową, ale nigdy nie może funkcjonować w izolacji od pozostałych funkcji. Przez realizację tej funkcji, jednocześnie z nią dokonuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA BUDŻETOWA

  Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia

  To przekroczenie, które podlega różnego rodzaju karom porządkowym w formie upomnienia, nagany i kar pieniężnych.

  Karane jest uprzednie zaniechanie ustalenia należności budżetowych niezgodne z przepisami ich umarzanie, przekroczenie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KONTROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU)

  Celem kontroli jest zapewnienie zgodności między przebiegiem a wynikiem określonego działania. Jest ona procesem, w którym dokonujemy porównań wykonań z wyznaczeniami. W pojęciu kontroli mieści się:

  ustalenie stanu faktycznego, tj. poszczególnych faz działania oraz jego wyników,

  porównanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /4 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUG PUBLICZNY

  Dług publiczny – jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań.Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług krajowy i dług zagraniczny, dług krótkoterminowy, długot., średniot.

  Dług...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE BUDŻETU

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy finansów publicznych wprowadzają sankcje za naruszenie przepisów nie tylko prawa budżetowego, ale także przepisów zawartych w innych ustawach. Chodzi tu o tzw. ustawy okołobudżetowe oraz ustawy dotyczące strefy materialnego prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt

Do góry