Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

  Należy więc rozumieć jako uprawnienie żądania zapłaty od podmiotów zobowiązaniowych oraz dopuszczalność stosowania prawa przewidzianych środków zmierzających do wyegzekwowania należnych kwot z majątku tych podmiotów. Odp podat jest odp majątkową opartą na swoistych podstawach prawnych Ma postać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Wiąże się z ustaniem stosunku prawnopodatkowego jaki istniał pomiędzy podmiotem zobowiązaniowym (podatnik) a podmiotem uprawnionym(skarb państwa gmina) Dwie możliwości

  1) efektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego następuje zaspokojenie związku publicznoprawnego poprzez realizację swoich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE PODATKOWE

  Doktryna prawa finansowego uznaje decyzje za jeden z rodzajów indywidualnych aktów finansowych W doktrynie prawa adm decyzje podatkowe uznawane są za akty administracyjne albo kwalifikowane akty adm które różnią się od innych decyzji administracyjnych w zasadzie tylko przedmiotem rozstrzygnięcia w świetle...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE PODATKOWE

  Z punktu widzenia realizacji celu postępowania podatkowego procedury samo wymiaru stają się równorzędne postępowaniu podatkowemu wywołują takie same skutki. Wymiar zobowiązania podatkowego jest współcześnie dokonywany przez podatnika lub płatnika którzy w celu konkretyzacji zobowiązania muszą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  1) w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  2)bez wydania decyzji powyższej

  a) z mocy prawa z chwilą zaistnienia warunków prawem przewidzianych

  b) w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika zobowiązanego jednocześnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

  1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

  2)Ustawy - akty prawne o charakterze ogólnym , powszechnie obowiązującym, uchwalane przez parlament i podpisywane przez Prezydenta RP ( np. ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym ),

  3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe ( na podstawie art. 88 K. )...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

  Rozróżnia się :

  A) Opłatę targową - pobiera się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK MAJĄTKOWY

  Wymierzane od wartości majątku ( podatek od spadków i darowizn, od nieruchomości )

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK PRZYCHODOWO - DOCHODOWY

  Zaliczmy świadczenia których przedmiot nie jest jednoznacznie określony przez ustawodawcę W konstrukcji można się doszukać elementów charakterystycznych dla podatków dochodowych przychodowych a nawet majątkowych zaliczamy podatek rolny leśny i od nieruchomości.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI KONSUMPCYJNE

  Są wyróżniane ze względu na przedmiot opodatkowania którym jest opodatkowanie towarów i usług w danym czasie i miejscu za luksusowe. Spełniają funkcjię fiskalne (dostarczją znacznych dochodów budżetowych) i pozafiskalne (kształtują strukturę konsumpcji). Występują w różnych formach prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt

Do góry