Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  Oznacza kontrolę finansową w jednostkach sektora finasów publicznych dotyczącą proceśow związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowniem mieiem.

  Za organizację audytu wew jest odpowiedzialny kierownik jednostki natomiast koordynacjia kontroli finansowej i audytu wew...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA FINANSOWA

  Ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu realizowane sa uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe podmiotów biernych oraz w jaki sposób funkcjonuje system finansów publicznych .

  W każdym z tych obszaró kontrole finasową należy zorganizować i wykonywać inaczej wykonywana jest w róznych formach i przez liczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO SEKTORA

  Jednostki działają jako państwowe lub samorządowe osoby prawne i wobec tego w obrocie prawnym występują we własnym imieniu i na własną odp. Skarb Państwa nie ponosi odp za ich zobowiązania i na odwrot Prowadzą samodzielną gosp w zakresie określonym ustawowo i w tym celu zostaja wyposażone w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTO W POLSCE MOŻE SKUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ WALUTY OBCE

  Działalność kantorowa jako dził gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia polegająca na kupowaniu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży. Zezwolenie ma charakter licencji mogą prowadzić...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY PRAWO POLSKIE ZEZWALA NA WYWÓZ ZŁOTYCH ZA GRANICĘ

  Pierwszą grupę ograniczeń dewizowych dotyczą zakzau wywozu i wysyłania złota dewizowego i platyny dewizowej (o każdej wartości) oraz krajowych i zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczjącej 10 tyś euro.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY NIEREZYDENTÓW DOTYCZĄ TE SAME OGRANICZENIA DEWIZOWE

  Ograniczenia ustawowe grupa druga dotycząca obrotu dewizowego z krajami trzecimi i tak m.in. zakaz dokonywania przez rezydentów na rzecz nierezydentów z krajów rtzecich darowizn mające za przedmiot wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicz zakaz przejmowania przez rezydentów od nierezydentów z krajów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

  Generalne zezwolenia dewizowe

   Dostosowanie reguł zawartych w ustawie dewizowej do zmieniającej się sytuacji pol społ i gosp w państwie.W normalnej sytuacji dostosowanie takie polega na liberalizacji ustawowych ograniczeń i jest wyrazem bieżącej polityki dewizowej państwa realizowanej przez władzę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT DEWIZOWY W POLSCE

  Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTO PEŁNI W POLSCE ROLĘ CENTRALNEGO BANKU, JEGO ZADANIA I ORGANY

  Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

  Posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.  

  Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Siedzibą NBP jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA I JAKIE ZNAKI I OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

  Aktualny system pieniężny Polski wywodzi się z sytemu jaki wykształcił się w okresie po zakończeniu I wojny światowej. W 1924 przeprowadzono stabilizacyjną reformę walutową zlikwidowano Polską kasę Pożyczkową tworząc Bank Polski i wyposażając go w uprawnienia emisyjne państwo emitowało...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt

Do góry