Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ MATERIALNA I FORMALNA BUDŻETU

  Jedność formalną uzyskuje się dzięki budowie zbiorczego budżetu państwa obejmującego budżet władz centralnych i budżet władz samorządowych. Jedność materialna głosi, że suma dochodów powinna być przeznaczona na pokrycie całości wydatków budżetowych bez celowego wiązania niektórych wydatków z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE ORAZ ICH ZNACZENIE I CHARAKTER PRAWNY

  W teorii finansów sformułowane zostały zasady , których wdrożenie i przestrzeganie powinno zapewnić sprawna optymalną realizację budżetu.

  Zasad budżetowych nie należy traktować jako tych niezbędnych cech , czy elementów budżetu, od których uzależnione jest jego zaistnienie. Są to cechy pożądane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I KLASYFIKACJA FUNDUSZY CELOWYCH

  Funduszem celowym->jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych a wydatki przeznaczone są na realizacją wyodrębnionych zadań.

  Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa to jest on państwowym funduszem celowym

  Jeżeli fundusz celowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

  Gosp pom ->jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo częścią jednostki budżetowej ( tzw. działalnością uboczną ). Winno być ono samowystarczające chociaż może otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu.

  Gosp pom-> tworzy kierownik jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody :

  w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez informacje i komunikację

  Charakterystyka

  Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, są impulsem wprowadzania wszechstronnych modyfikacji zasad jego funkcjonowania. Istotnym elementem tego procesu jest wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania firmy, poprzez zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

  Zakład Budżetowy -> jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną , nie posiada osobowości prawnej. Odpłatnie wykonuje swoje zadania, a ponadto co odróżnia go od jednostki budżetowej , to fakt, iż może on finansować swoje wydatki własnymi dochodami. W zasadzie powinien być samowystarczalny.

  Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  Jednostka budżetowa-> jest najbardziej typową formą organizacyjną stosowaną w sektorze finansów publicznych. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu. Powyższą zasadę stosuje się zarówno do państwowych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt

Do góry