Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza instytucji judicial review

  Konstytucja USA milczała na ten temat. Instytucja ta wykształciła się na początku XIX wieku dzięki praktyce sądów amerykańskich, przejawiających znaczną konstytucyjna inwencję interpretacyjną. Tradycyjnie jako punkt kluczowy dla uznania konstytucyjnego charakteru instytucji judicial review uznaje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykański model kontroli konstytucyjności prawa

  Cechy charakterystyczne dla tego typu kontroli to:

  Powierzenie jej sprawowania niezawisłym sądom. Kontrola ma charakter zdekoncentrowany, tzn. prawo jej sprawowania przysługuje każdemu sądowi powszechnemu w związku z rozpatrywaną przezeń sprawą.

  Uniwersalność kontroli w sensie przedmiotowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola konstytucyjności prawa i jej rodzaje

  Instytucja kontroli konstytucyjności prawa polega na ocenie zgodności z ustawą zasadniczą norm prawnych oraz, ewentualnie, innych działań podejmowanych przez organy państwowe.

  Historycznie wykształciły się dwa systemy kontroli konstytucyjności prawa:

  Parlamentarny – odnosi się w zasadzie tylko do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje konstytucji

  Przestrzeganie (i stosowanie) konstytucji jest obowiązkiem każdego organu władzy publicznej oraz każdego innego podmiotu. W praktyce jednak obowiązek nabiera realnego kształtu dopiero wówczas, gdy istnieją procedury gwarancyjne przestrzegania konstytucji przez wszystkich jej adresatów.

  Historycznie rzecz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie konstytucji

  Będąc ustawą (aktem normatywnym), konstytucja musi być stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Stosowanie konstytucji polega nie tylko na zakazie podejmowania działań czy unormowań sprzecznych z konstytucją oraz na obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i charakter prawny wstępów do konstytucji

  Niektóre konstytucje np. USA, Francji czy Niemiec, rozpoczynają się od krótszych lub dłuższych wstępów tzw. preambuł, w innych krajach (np. Włochy) z tego zrezygnowano. Celem wstępu jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw konstytucji, umieszczenie jej w tle tradycji ustrojowej danego państwa i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka konstytucji

  Systematyka konstytucji, to wewnętrzny układ jej treści, odpowiednie uporządkowanie jej postanowień według z góry przyjętych założeń klasyfikacji. Odgrywa ona istotną rolę w pojmowaniu i interpretowaniu postanowień konstytucyjnych. Sposób ich uszeregowania jest pomocny dla: wykładni konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi biegłego rewidenta

  Charakterystyka

  Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z art. 48 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking konkurencyjny

  Charakterystyka

  Benchmarking jest metodą diagnozy, projektowania i doskonalenia różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa poprzez porównywanie stanu aktualnego ze stanem wzorcowym. Jako wzorce przyjmowane są inne przedsiębiorstwa, najczęściej będące liderami danej branży, których rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godziny nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy zostanie przekroczony czas pracy, zwłaszcza jego dzienna norma. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt

Do góry