Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie ustroju politycznego

  Ustrój polityczny – organizacja i metody działania władzy państwowej oparte na ideologii klasy panującej; zasadnicze znaczenie dla charakterystyki ustroju politycznego ma określenie suwerena władzy państwowej, organizacja i sposób wykonywania tej władzy oraz określenie pozycji jednostki wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena Konstytucji z 1997 r.

  Solidarność i Kościół nawoływały do odrzucenia Konstytucji z 1997 r. solidarność, bo miała swój własny projekt Konstytucji, a Kościół chciał by w konstytucji zrealizowane zostały ich wszystkie postulaty (zrealizowano tylko ¾). Kryteria oceny Konstytucji:

  Nie może być zbytnio syntetyczna, ani...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany konstytucyjne w latach 1989 - 1997

  Zasadniczy cios poprzedniemu systemowi zadała pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnąca aktywność Solidarności wspieranej przez grupy opozycyjnych intelektualistów. W 1989 r. dochodzi do tzw. Okrągłego Stołu. Rozmowy te przyniosły 3 ustalenia:

  przywrócono Solidarność do realnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja a prawo ponadnarodowe

  Prawo ponadnarodowe, to inaczej prawo unijne. W przypadku gdy konstytucja sprzeczna jest z prawem unijnym, to:

  Według większości – prawo unijne powinno mieć prymat nad konstytucją,

  Pogląd prof. Małajnego – normy te są równorzędne, wynika to z hybrydalnego charakteru Unii, która ma elementy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem jurydyzacji konstytucji

  Istniał postulat, aby konstytucja była innym aktem (dokumentem od pozostałych). Nie ma składać się z wyniosłych haseł, powinna być takim dokumentem na który można się powołać by załatwić jakieś sprawy. Jurydyzacja to możliwość posługiwania się konstytucją bezpośrednio w urzędzie ze skutkiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście w życie konstytucji

  Termin wejścia w życie konstytucji określa się w :

  ostatnim artykule konstytucji,

  specjalnie uchwalonej ustawie, która mówi o tym terminie (sposób lepszy).

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje konstytucji

  Termin funkcja konstytucji oznacza zespół różnorakich skutków społecznych, jakie stale (w danej społeczności), w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Inny­mi słowy, funkcja konstytucji to nic innego, jak rola, jaką konstytucja może pełnić w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje konstytucji

  Wyróżnia się następujące koncepcje konstytucji:

  Koncepcja konstytucyjnego państwa - to koncepcja konstytucyjnego społeczeństwa (nie reguluje aparatu władzy, lecz tylko społeczne podmioty władzy).

  Koncepcja konstytucji jako bilans - to koncepcja konstytucji jako program; w konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja konstytucji

  Przedmiotem interpretacji jest przepis. Wyróżnia się następujące zasady interpretacji:

  Zasada jedności konstytucji – podmiot dokonujący interpretacji nie powinien tego robić w oderwaniu od pozostałych przepisów.

  Normy konstytucyjne należy ze sobą harmonizować – wszystkie normy są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski model kontroli konstytucyjności prawa

  Cechy:

  Powierzenie funkcji ochrony konstytucji jednemu, samodzielnemu (wyodrębnionemu z sądownictwa powszechnego i niezależnemu od legislatywy) organowi państwowemu, tzw. kontrola skoncentrowana. Jego podstawową kompetencją jest kontrola zgodności prawa z konstytucją, chociaż może rozstrzygać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt

Do góry