Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akty prawne RM

  rozporządzenia,

  uchwały RM,

  zarządzenia prezesa RM,

  zarządzenia RM.

  Uchwały i zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny ministra

  Istotą urzędu ministra jest specjalizacja przedmiotowa – każdy minister realizuje odpowiednią część zadań rządu jako całości. Obecnie zadania te są ujęte w formę działów administracji rządowej, zdefiniowanych przez ustawę z 1997 roku. Urząd ministra ma charakter polityczny, bo o powołaniu na ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Spraw Obronnych RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Gospodarki, Minister Obrony Narodowej, Minister Skarbu Państwa, Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. Dziedziną jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Społeczno - Polityczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Ekonomiczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje*. W jego skład wchodzili: Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Łączności, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Minister Rolnictwa i Gospodarki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i kompetencje premiera

  Prezesa Rady Ministrów można określić mianem szefa rządu. Ani przepisy konstytucyjne, ani praktyka polityczna nigdy nie traktowały w Polsce premiera tylko jako pierwszego wśród równych; przeciwnie – zawsze premier był rzeczywistym kierownikiem prac rządowych, a Reforma Centrum z 1996 r. i nowe uregulowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawotwórcze kompetencje RM

  Rząd nie ma obecnie żadnych możliwości stanowienia norm o randze ustawy. Korzysta on natomiast z szerokich politycznych i prawnych możliwości oddziaływania na prace ustawodawcze parlamentu. Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo nadawania swoim projektom charakteru pilnego oraz prawo zgłaszania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki produkcji

  Logistyka produkcji stanowi ogniwo łączące logistyki zaopatrzenia|logistykę zaopatrzenia z logistyki dystrybucji|logistyką dystrybucji w jednostkach, których działalność obejmuje wytwarzanie lub przynajmniej montaż oferowanych produktów. Zadania logistyczne w obszarze produkcji związane są z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje RM

  Podstawowe zadania RM zostały wskazane w art. 146 Konstytucji:

  kierowanie administracją rządową – m.in. kompetencje do koordynacji i kontroli działalności organów tej administracji,

  kierowanie wykonywaniem budżetu – kompetencje w zakresie koordynacji i kontroli, jednak w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład RM

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Nie można jej jednak traktować jako jednolitego kolegium złożonego z równouprawnionych członków, tak jak traktuje się np. Sejm. Rada Ministrów składa się z:

  Prezesa Rady Ministrów,

  ministrów (art. 147 ust. 1) – Konstytucja różnicuje tę kategorię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry