Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WIĘKSZOŚCIOWY SYSTEM WYBORCZY – JEGO ZALETY I WADY

  System ten preferuje partie o tzw. dłużej zdolności koalicyjnej, tzn. partie o słabo sprecyzowanym programie. W oparciu o wynik wyborów w I turze następuje porozumienie międzypartyjne odnośnie kumulacji głosów na określonych kandydatów. Tracą na tym partie pozbawione zdolności koalicyjnej, a więc partie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORCJONALNY SYSTEM WYBORCZY - JEGO ZALETY I WADY

  System proporcjonalny stwarza dużą możliwość manipulacji wyborczych, daje możliwość zabezpieczenia interesu. Bardzo często tworzy się tzw. lista ogólnopaństwowa, polegająca na tym, że wybiera się do wspólnej puli mandatów w parlamencie określoną liczbę mandatów i poleca się obsadzanie ich z list...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POSTACI SYSTEMÓW WYBORCZYCH

  Wyróżniamy 2 podstawowe systemy wyborcze: większościowy i proporcjonalny.

  System większościowy- jest w pewnych wariantach b. prosty. Może się łączyć z wielomandatowymi jak i jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Najskuteczniejszy jest z jednomandatowym okręgiem. Wybranym zostaje kandydat, który...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKCJA I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REPREZENTANTÓW

  Współcześnie we wszystkich państwach partie zmonopolizowały proces reprezentacji w drodze wyborów. Kandydaci spoza partii mają niewielką szansę. Mieli oni szanse w II poł. XIX w. i w XX w. – był to okres cenzusów i okres masowych przekupstw. Wtedy to powstał termin „kiełbasa wyborcza”, który dziś...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PARTII POLITYCZNYCH W PROCESIE WYBORCZYM

  Po II wojnie św. pojawił się nowy przymiotnik, który pojawił się też w polskiej ordynacji wyborczej do Senatu – WOLNE WYBORY. Zasada ta oznacza, że są to wybory konkurencyjne, czyli wybory, w których toczy się walka polityczna o miejsca w parlamencie między różnymi partiami i wybory, w których prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJONALIZACJA PARTII POLITYCZNYCH

  Partia polityczna to zorganizowana grupa ludzi, dobrowolnie zrzeszona, dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy publicznej. Pierwsze próby prawnej instytucjonalizacji partii politycznych sięgają końca XIX w. Były to przepisy o charakterze karnym i administracyjnym, które ograniczały działalność masowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO

  Wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym powoduje, że znika możliwość politycznego przetargu. Nie jest możliwe porozumienie partyjne. Z wyborów powszechnych wychodzą inne osobowości niż z wyborów parlamentarnych. Musza to być osobowości, które posiadają określoną zdolność wyborczą. Jest to główna...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAWICIELSKA FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY

  W okresie absolutyzmu nastąpiło przeniesienie przymiotów władzy suwerennej na organ państwowy, którym był monarcha absolutny. Od tego czasu atrybuty władzy służą temu monarsze. Później następowały liczne modyfikacje.

  Podłoże głoszące iż tylko taka jest władza legalna, która pochodzi od narodu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO

  Zasada ta oznacza działalność partii w oparciu o kryterium ich wielkości i równości, a także o ich demokratyczny charakter. Jądrem tej zasady jest swoboda tworzenia i działania partii politycznych, która stanowi jedną z wolności politycznych obywateli.

  Zasada ta polega na uznaniu wielości partii...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA REFERENDUM I ZAKRES JEGO STOSOWANIA

  Referendum- może mieć dość szeroki charakter, bo może dotyczyć nie tylko aktów ale różnego rodzaju decyzji.

  Wyróżnia się 2 rodzaje referendum:

  - r e f e r e n d u m o b l i g a t o r y j n e – zachodzi, gdy istnieje jedna procedura podjęcia decyzji i ta procedurą jest referendum. Są kraje, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry