Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  W jakim celu teoria ekonomii posługuje się modelami?

  W badaniach nad zależnością i problematyką ekonomii ma się doczynienia ze stałym przeplataniem się modeli i faktów empirycznych. Dane / fakty empiryczne są niezbędne z dwóch powodów:

  Ujawniają one zależności, które powinniśmy wytłumaczyć Po stworzeniu teorii można się nimi posłużyć w celu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki pomocnicze w ekonomii

  Ekonomia graniczy z innymi ważnymi dyscyplinami akademickimi. Nauki polityczne, psychologia, socjologia i antropologia społeczna – sfera badań pokrywa się częściowo ze sfera badań ekonomii.

  Ekonomia czerpie również wiedzę z badań historycznych. Również statystyka ma swoje powiązania z ekonomią –...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ekonomia jest nauka społeczną?

  Ekonomia tkwi we wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Jest motorem wszystkiego co dzieje się w naszym życiu. To czy kupujemy coś droższego czy tańszego lub w jaki sposób spędzimy wolny wieczór jest też ekonomią. Koszty alternatywne – kino, mecz, koszty pieniężne. Każdy człowiek dokonując w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ekonomia

  Ekonomia jest nauka społeczną zajmującą się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, inaczej: jest to nauka o tym, jak ludzie wykorzystują ograniczone zasoby w celu zaspokajania swoich nieograniczonych potrzeb.

  Ekonomia – analizuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby podejmowania uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych

  Na gruncie międzynarodowym można wyróżnić 3 zasadnicze tryby podejmowania uchwał prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe. Są to:

  • System głosowania jednomyślnego – polega ona na tym, iż wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę, aby doszło do podjęcia uchwały,

  • System głosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

  Uchwały organizacji międzynarodowych – znajdują się pomiędzy źródłami głównymi, a pomocniczymi (wymienionymi jako źródła prawa w Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału).

  Organizacje międzynarodowe których rozwój przypada na wiek XX posiadają kompetencje prawotwórcze w kilku przypadkach, także do...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest jako akt jednostronny państwa

  Protest- jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie w prawie międzynarodowym (rodzaje i skutek)

  Jest to stwierdzenie przez panstwo, ze przedmiot uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. W praktyce między, występuje uznanie nowego państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego , uznanie rządu jako reprezentanta państwa, uznanie ruchu narodowo-wyzwoleńczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrzeczenie się jako akt jednostronny państwa

  Zrzeczenie sie- jest to akt , w którym państwo rezygnuje z pewnych praw. Powinno nastąpić w sposób wyraźny nie może być domniemywane. Istnieją przypadki w których osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec. (np. przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrzeczenie jako akt jednostronny państwa

  Przyrzeczenie to jednostronnie podjęte zobowiązanie wobec jednego lub wielu podmiotów prawo międzynarodowe a wg MTS wiążący charakter takiej deklaracji wynika z zasady dobrej wiary. w wyroku z 1974 r. w sporze australijsko-francuskim w sprawie francuskich doświadczeń nuklearnych MTS stwierdził, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry