Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki wzrostu gospodarczego: praca, kapitał, postęp techniczny

  Praca – czas zużytkowany przez pracowników na produkcje dóbr, przedsiębiorstwa dążą do skrócenia czasu produkcji co pozwoli w danym okresie czasu wyprodukować więcej dóbr – wzrosną więc obroty.

  Kapitał – są to dobra trwałe wytworzone przez gospodarkę, po to by wytworzyć inne dobra:

  Budynki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  POLITYKA FISKALNA –Istota polityki pieniężnej polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu podaży pieniądza oraz na podnoszeniu lub obniżeniu stopy procentowej. Zwiększenie podaży pieniądza i obniżenie stopy procentowej doprowadza do zwiększenia inwestycji globalnego popytu, zatrudnienia i wzrostu PKB...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka fiskalna

  Polityka fiskalna państwa jest związana z rolą budżetu w gospodarce. Istotne są tu następujące zagadnienia:

  zrównoważenia budżetu, deficyt lub nadwyżka

  wielkość budżetu

  struktura dochodów

  struktura wydatków

  Dochody budżetu to: płace, zyski, dochody rządowe import.Wydatki budżetu to:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza i jej podstawowe narzędzia

  Polityka gospodarcza (ekonomiczna) – jest to działalność zmierzająca do określenia celów społeczno – gospodarczych oraz ich realizacji za pomocą metod wynikających z zasady racjonalnego gospodarowania.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny, cele i zakres oddziaływania państwa na gospodarkę

  Kryzys w latach 1929 – 1933 wyraźnie uzmysłowił konieczność podjęcia aktywnej polityki antykryzysowej.

  Nurt neokeynesowski - zakłada istotny wpływ państwa na kształtowanie przebiegu cyklu koniunkturalnego i na zamiany struktury gospodarczej i sfery wzmożonej polityką fiskalną względem dochodów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrument oddziaływania państwa na gospodarkę

  Istnieje wiele możliwości oddziaływania państwa na gospodarkę:

  - aktywny wpływa na przebieg koniunktury za pomocą wydatków z budżetu: (ogólnopaństwowe – obrona i administracja, ogólnospołeczne – kultura i oświata).

  Państwo nakręcając koniunkturę poprzez powiększanie wydatków z budżetu, świadomie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy a bilans handlowy

  Bilans płatniczy: jest to rachunek obejmujący całość obrotów towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie między krajem a zagranicą.

  transakcje bieżące (towary i usługi),

  transakcje bieżące (towary i usługi),

  rachunek prywatnych transakcji kapitałowych (bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy a PKB (produkt krajowy brutto)

  Bilans płatniczy: jest to rachunek obejmujący całość obrotów towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie między krajem a zagranicą.

  transakcje bieżące (towary i usługi),

  rachunek prywatnych transakcji kapitałowych (bezpośrednie inwestycje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Leontiefa

  Narzędziem prezentacji produktu jest tablica przepływów międzywęzłowych (Lentiefa). Jej idea sprowadza się do tego, iż całość gospodarki jest dzielona na okrężną liczbę działów, gałęzi, sekcji. Pokazany jest proces wymiany między tymi działami oraz proces powstawania produktu globalnego, produktu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek produktu narodowego

  Produkt narodowy PN – jest to całkowita wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w gospodarce w danym okresie. Wyróżniamy produkt narodowy brutto – PNB – skorygowany o wartość amortyzacji WA daje produkt krajowy netto PKN, a ten zaś pomniejszony o podatki pośrednie PP daje dochód narodowy DN

  ((PNB...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt

Do góry