Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Budżet i jego funkcje

  Stosunkowo najstarsze są polityczne funkcje budżetu – związane z tym, iż w porządku prawnym współczesnych państw demokratycznych przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku – i musi być corocznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet i polityka fiskalna państwa

  Zasadniczym celem polityki fiskalnej (od łac. fiscus – skarb państwa) powinno być zapewnienie pełnego zatrudnienia i zapobiegania inflacji przez odpowiednie regulowanie całości wydatków krajowych (budżetu, ludności i podmiotów gospodarczych). Ten zasadniczy cel polityki fiskalnej realizowany jest swoistymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilościowa teoria pieniądza

  Teoria wg której wartość pieniądza i poziom cen towarów są funkcja ilościową pieniądza. Teorię tą sformułował profesor uniwersytetu Yale – Irving Fisher (ilość pieniądza dostępnego w gospodarce ma bezpośredni wpływa na ogólny poziom cen).

  MV = PT

  M – ilość pieniądza

  V – szybkość krążenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia niszy rynkowej

  Charakterystyka

  Niszę rynkową definiuje się jako wąską grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Mają oni wyraźnie sprecyzowane potrzeby i gotowi są zapłacić wyższą cenę za określony produkt (usługę), czy też jego jakość, aby je zaspokoić.

  Strategia niszy rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /2 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia niszy rynkowej

  Charakterystyka

  Niszę rynkową definiuje się jako wąską grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Mają oni wyraźnie sprecyzowane potrzeby i gotowi są zapłacić wyższą cenę za określony produkt (usługę), czy też jego jakość, aby je zaspokoić.

  Strategia niszy rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /2 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank centralny. Polityka monetarna

  Bank centralny - jest naczelnym bankiem w całym systemie bankowym. Jest on najczęściej bankiem państwowym i w swojej działalności realizuje politykę gospodarczą państwa jako całości. W gospodarce spełnia pięć podstawowych funkcji:

  Emitowanie banknotów – z tego względu jest nazywany bankiem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pieniężny. Funkcja pieniądza

  Łacińskie słowo pecunia (pieniądz) pochodzi od słowa bydło z czego można wyciągnąć prosty wniosek, że pieniądzem było bydło. Pierwotną postacie pieniądza gotówkowego było złoto, najpierw sztaby a następnie monety. Pieniądz gotówkowy stał się typowym pieniądzem papierowym. Pieniądz papierowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i charakter wahań w gospodarce

  Cykl koniunkturalny przejawia się okresowymi i w miarę regularnymi wahaniami produkcji i zatrudnienia czynników wytwórczych. Początek cyklu to okres, gdzie wielkość produkcji osiąga najniższy poziom, potem produkcja wzrasta aż do osiągnięcia boomu, po którym koniunktura się załamuje.

  Depresja – to faza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje produkcji

  Funkcje produkcji - pokazują zależność między czynnikami produkcyjnymi wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym, a produktami otrzymanymi jako produkt tego procesu. Funkcja produkcji wyraża zależność między nakładami a wykonawstwem:

  Q = f (L,C)

  Q – produkcja wytworzona za pomocą L i C

  L - liczba...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie wzrostu gospodarczego

  Wzrost gospodarczy polega na zwiększeniu się możliwości produkcyjnych gospodarki, zależy od tempa zdobywania i rozwijania nowych technologii. . firmy zakupują dobra kapitałowe (produkty wykorzystywane do produkcji innych dóbr i usług) aby zwiększyć konsumpcje w przyszłości.

  Wzrost mierzy się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt

Do góry