Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Założenia rachunku dochodu narodowego wg. SNA i MPS

  W systemie SNA dochód narodowy określa się jako suma :

  wszystkich dochodów uzyskanych przez właścicieli różnych czynników wytwórczych,

  wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym roku,

  konsumpcji i inwestycji krajowych i zagranicznych.

  Założenia rachunku dochodu narodowego według...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych

  Istnieje istotna własność przesądzająca o ekonomicznym obliczu państwa, tryb stanowienia prawa gospodarczego. Z dyktatorskim ustrojem gospodarczym mamy do czynienia, gdy społeczeństwo lub przynajmniej klasa uprzywilejowana nie jest wyposażona w mechanizmy wyborcze, za pomocą których może wpływać na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopniowalność własności w różnych ustrojach gospodarczych

  Własność jest stopniowalna. Ma to znaczenie w przypadku dobra gospodarczego. Właściciel dobra gospodarczego może być nim w różnym stopniu. Trzy stopnie uprawnień przysługujących właścicielowi:

  prawo do sprzedaży dobra lub nieodpłatnego przekazania (przed lub po śmierci) drugiej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych

  Z ustrojem klasowym mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności nie z uwagi na to czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część. Jeśli jakiejś części ludności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między gospodarką liberalną i etatystyczną oraz centralnie zarządzaną i rynkową

  Ustrój o charakterze gospodarki centralnie zarządzanej pojawia się wtedy, gdy państwowe jednostki gospodarcze zaczyna obowiązywać pewien szczególny rodzaj nakazu lub szczególny rodzaj zakazu.

  Nakazem jest wykonanie dyrektyw gospodarczych, tzn. każda państwowa jednostka prowadzi w zetatyzowanym ustroju...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria rozróżniania ustrojów gospodarczych (liberalnych i etatystycznych)

  Ustrój liberalny to ustrój, w myśl którego gospodarka funkcjonuje tym lepiej im mniej czynności gospodarczych zastrzeżonych jest dla instytucji, przedsiębiorstw państwowych, a więc dostępnych każdemu obywatelowi oraz im mniej jest czynności nakazanych.

  Ustrój etatystyczny – ustrój jest tym bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy różniące ustroje gospodarcze

  Ustroje gospodarcze różnią się między sobą przede wszystkim ilością zakazów posiadania dóbr i wykonywania czynności, a także ilością nakazów wykonywania czynności gospodarczych.  

  Wolność gospodarcza – ustrój oferuje tym więcej wolności gospodarczej im mniej jest takich zakazów i nakazów. Wolność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ustrój gospodarczy

  Stanowią go te reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze czynności. Czynnością gospodarczą jest działanie, którego bezpośrednim rezultatem jest zmiana bądź sytuacji gospodarczej, bądź...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek pośredni i bezpośredni

  Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu ^przymusowe bezzwrotnenie związana zasilająca budżet państwa Do podatków pośrednich zaliczamy :

  podatekakcyzowy VAT i podatek od gier losowych Nazwa pośredni wywodzi się od sposobu jegopobierania Podatek Ten płacony jest nie bezpośrednio w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt i nadwyżka budżetowa

  Deficyt budżetowy jest to różnica miedzy planowanymi wydatkami a możliwymi do osiągnięcia dochodami z tradycyjnych bezzwrotnych źródeł, różnice stanowi deficyt budżetowy który finansowany jest najczęściej ze źródeł o charakterze zwrotnym tak zwanego kredytu i pożyczek a także w formie emisji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry