Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

  Serwomechanizm jest to specyficzna właściwość polegająca na uniwersalizmie reakcji bez względu na sytuację gospodarczą, inaczej samoregulacja. Polega to na tym, że polityka rządowa wzmagająca popyt (przez administrowanie cen, dopłaty, itp.) spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych, które...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

  Wstępnym warunkiem jest, by w polityce rolnej miało miejsce:

  prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie (walka z ukrytym bezrobociem na wsiach oraz pozyskiwanie środków na kredyty inwestycyjne pozwoli na obniżanie kosztów oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia czynnika ziemi

  Gospodarka żywnościowa jest to:

  produkcja środków produkcji na rzecz sektora rolnego,

  rolnictwo właściwe,

  przetwórstwo rolne.

  Makroekonomia bada procesy tworzenia i reprodukcji dochodu narodowego oraz podziału w określonym otoczeniu instytucjonalnym.

  To, co się dzieje w rolnictwie w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dostosowań sektora rolno – żywnościowego do warunków rynkowych

  Rolnictwo nie jest związane z rynkiem, gdyż ziemia nie zależy od czynników rynkowych, ale przyrodniczych. Tylko aktywna polityka państwa może połączyć rolnictwo z rynkiem. Z rolnictwa wypływa ok. 25% wyprodukowanej nadwyżki. Rynek i zasady jego działania sprawiają, że nadwyżka ta nie wraca i tworzy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kwestii agrarnej we współczesnych, wysoko rozwiniętych gospodarkach

  Kwestia agrarna – kwestia żywnościowa – oznacza taką sytuację społeczno – ekonomiczną, że rolnictwo i agrobiznes stają się elementem naruszającym równowagę ekonomiczną w ramach systemu gospodarki narodowej, w ten sposób stają się hamulcem rozwoju gospodarczego i społecznego.

  Przejawy kwestii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

  Inflacja nie jest wynikiem błędów popełnianych w polityce fiskalnej, pieniężnej i dochodowej, ale konsekwencją toczącej się między różnymi grupami społecznymi walki o podział dochodu narodowego, które wymuszają inflacjogenne decyzje.

  Kryteria z Maastricht gwarantujące zrównoważony rozwój...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcia antyinflacyjne

  Przedsięwzięcia antyinflacyjne powinny być prowadzone poprzez aktywną politykę gospodarczą państwa. Dotyczą one:

  polityki finansowej – np. wstrzemięźliwość wydatkowa (optymalne wydatki), ograniczanie konsumpcji oraz wspieranie wydatków, które dadzą więcej niż proporcjonalny przyrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki inflacji

  Przyczyny inflacji to:

  stosunki pieniężno – kredytowe – niedostosowanie emisji pieniądza i kredytów do wydajności, tzw. „miękkie” kredytowanie (tzn. ograniczony przymus zwrotności), nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwach,

  niedostatki polityki alokacyjnej – nierealna...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa

  Przedstawicielem neomonetarystów jest Milton Friedman, który w latach sześćdziesiątych zaczął konstruować swoją teorię inflacji. Krzywa B „poprawia” krzywą Phillipsa, gdyż:

  brano tam pod uwagę wartości nominalne, podczas gdy ludzie reagują na realne zmiany w poziomach cen lub płac,

  nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza współczesnych poglądów na inflację

  Lata trzydzieste to okres wielkiego kryzysu (lata 29 – 35). W Stanach Zjednoczonych rosło bezrobocie i zgodnie z ekonomią klasyczną cena pracy powinna spadać, a wcale tak nie było. Płace przy rosnącym bezrobociu nie spadały, więc koszty rosły. Bezrobotnych było coraz więcej, spadał popyt. Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt

Do góry