Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest indeks łańcuchowy?

  Indeks łańcuchowy należy do obszernej klasy mierników dynamiki zjawisk wartości yt, gdzie yt* oznacza podstawę porównania dla wartości zjawiska yt w kolejnych momentach czasu . Jeśli tą podstawą jest zawsze moment poprzedni do badanego to indeksy dynamiki są nazwane indeksami łańcuchowymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks zmian wartości?

  Indeks zmian wartości to indeks, który informuje o łącznych zmianach wartości danych produktów (równocześnie) w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego. Zmiany te wynikają zarówno ze zmian ilości jak i cen tych produktów.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

  Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian cen?

  Indeks Paaschego zmian cen średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen, a której wagami są wartości towarów w momencie badanym. Informuje o tym jak zmienałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian ilości?

  Indeks Laspeyresa zmian ilości mówi jak zmieniałaby się całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym s stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian cen?

  Indeks Laspeyresa zmian cen to indeks określający wpływ zmian cen na dynamikę wartości. Informuje o tym, jak zmieniałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu porównywalnych momentach jednakowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest liniowa funkcja regresji?

  Funkcja regresji przyporządkowuje średnie wartości zmiennej zależnej konkretnym wartościom zmiennej niezależnej. Najczęściej spotyka się liniowe funkcje regresji, ale dane mogą czasem wymagać dopasowania funkcji nieliniowej. Decyzję o rodzaju funkcji należy podjąć po wykonaniu wykresu rozrzutu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na podstawie obliczeń uzyskano współczynnik korelacji równy -0,97. Jak można zinterpretować tę wartość?

  Współczynnik korelacji równy -0,97 oznacza, że większym wartościom jednej cech odpowiadają średnio mniejsze wartości drugiej cechy. Taką zależność nazywamy ujemną lub malejącą.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką postać liniową ma współczynnik regresji, gdy współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

  Jeżeli współczynnik korelacji wynosi 0 to nie ma zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, a wykresem funkcji regresji są wszystkie punkty układu współrzędnych.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

  Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry