Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOBÓR PRÓBY, PRÓBA LOSOWA

  Warunki dla zapewnienia losowego doboru próby:

  każdy element populacji generalnej ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie losowej,

  istnieje możliwość ustalenia prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie dla każdego zespołu elementów populacji.

  Próbę otrzymaną w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA PEŁNE I CZĘŚCIOWE

  Celem badania statystycznego jest na ogół poznanie rozkładu interesującej nas cechy populacji generalnej przez uzyskanie informacji o wartościach syntetycznych charakterystyk (parametrów) tego rozkładu.

  Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań:

  badania pełne obejmujące wszystkie elementy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKŁAD CECHY

  Jeżeli elementy populacji różnią się między sobą własnościami analizowanej cechy, to mówi się o rozkładzie cechy populacji.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA STATYSTYCZNA

  Elementy populacji generalnej mogą mieć różne właściwości (i najczęściej miewają), które podlegają obserwacji. Te własności nazywa się cechami statystycznymi lub krótko cechami.

  Przykład: w badaniu populacji ludzi np. wiek, wzrost, waga, płeć, kolor oczu, włosów, itd.

  Te właściwości, które...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA GENERALNA

  Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną lub zbiorowością generalną.

  Populacja generalna skończona – jeżeli zbiór jej elementów jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

  W wielu rzeczywistych sytuacjach zebranie wszystkich potencjalnych danych nie jest możliwe, a interpretacji dokonuje się na podstawie odpowiednio zebranych danych częściowych o badanym zjawisku. Taka analiza, wykorzystująca metody rachunku prawdopodobieństwa nosi nazwę statystyki matematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać przykłady podstawowych typów rozkładów empirycznych

  Rozkład empiryczny to uzyskany na podstawie badania statystycznego opis wartości przyjmowanych przez cechę statystyczną przy pomocy częstości ich występowania.

  Rozkład empiryczny może być prezentowany jako:

  szereg rozdzielczy

  histogram

  wielobok liczebności

  krzywa liczebności...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki procent populacji zawiera się między kwartylami?

  Ponieważ dolny kwartyl odcina 25% danych z dołu, a górny 25% z góry, to pomiędzy nimi pozostaje 50% danych.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

  Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy wariancja?

  Wariancja to klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej zbiorowości. Charakteryzuje zróżnicowanie cechy.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry