Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicję znanych miar rozproszenia

  Miary rozproszenia (jak rozproszyły się na osi nasze wartości zmiennej) to rozstęp, wariancja i odchylenia standardowe. Te charakterystyki mówią nam czy próbka rozłożyła się na całej skali, czy też dostaliśmy mało wartości ze skali, ale jest dużo frekwencji.

  Rozstęp – estymator tego parametru mówi...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin „rozkład z próby statystycznej”

  Rozkład z próby statystyki jest to rozkład prawdopodobieństwa estymatora tej statystyki, opisujący zmienność statystyki w zbiorze powtarzanych prób.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz skale pomiarowe

  Skala stosunkowa (ilorazowa) – stanowi najwyższy poziom pomiaru. Skala ta posiada wszelkie właściwości niżej wymienionych skal , i tę właściwość, że jej początkiem jest zero bezwzględne.

  Skala przedziałowa – zwana także interwałową posiada wszystkie właściwości skal nominalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw schemat wnioskowania statystycznego

  Procedury wnioskowania statystycznego wprowadzają porządek do wszelkich naszych prób wyciągania wniosków, które wykraczają poza obserwacje dokonywane na poszczególnych próbkach.

  Pytania na jakie można odpowiedzieć dzięki wnioskowaniu statystycznemu:

  czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

  Hipoteza zerowa jest weryfikowana przy założonej decyzji odnośnie postępowania po jej ewentualnym odrzuceniu. Sposób sprawdzania hipotezy zbiorowej jest zdetrminowany przez postać hipotezy alternatywnej. Hipotezę zerową weryfikuje się testem statystycznym dwustronnym lub jednostronnym. Hipotezę zerową...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obszar krytyczny testu

  Obszar krytyczny (w kolejnych rozkładach z próby) jest to przedział wartości tej statystyki odpowiadający poziomowi istotności.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym

  Odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym, ponieważ błąd standardowy jest właśnie odchyleniem standardowym rozkładu z próby tej statystyki. Jest to błąd mierzący stopień zmienności statystyki.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA LOSOWA

  Określenie intuicyjno-poglądowe:

  Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego realizacją.

  Definicja (jedna z możliwych):

  Zmienna losowa jest to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SKOKOWE I CIĄGŁE

  Cechy statystyczne (mierzalne), które przyjmują wartości całkowite nazywa się cechami skokowymi lub dyskretnymi.

  Cechy przyjmujące wartości rzeczywiste nazywają się cechami ciągłymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

  Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie popełnianych przy tym błędów.

  Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

  Wyróżnia się dwa podstawowe typy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry