Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów sposób rozliczania materiałów

  Rozliczenie kosztów zużycia materiałów polega na określeniu dla każdego dokumentu rozchodu materiałów (Rw), ilość pobranego materiału i pomnożeniu przez cenę. Otrzymuje się w ten sposób koszt pobranego materiału, który następnie jest agregowany zgodnie z obowiązującym układem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw sposób ewidencji materiałów i towarów

  Ewidencja materiałów i towarów powinna być zorganizowana na podstawie indeksu, stanowiącego szczegółowy wykaz zapasów, występujących w danym przedsiębiorstwie. Ogólne zasady klasyfikacji przyjęte w indeksie należy dostosować do potrzeb branży. Indeks powinien określać co najmniej:

  a)symbol cyfrowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw pojęcia i klasyfikację materiałów

  Materiały i towary są rzeczowymi składnikami majątku obrotowego. Do materiałów zalicza się surowce i inne materiały podstawowe, półfabrykaty, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, zapasowe części maszyn i urządzeń nabyte od dostawców, ewentualnie wytworzone we własnym zakresie. Są one...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj problemy związane z kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych

  Koszty utrzymania ciągłości eksploatacyjnej środków trwałych, koszty jakości i niezawodności działania sprzętu rosną systematycznie i trend ten będzie się utrzymywał także w przyszłości. Przed systemami rachunkowości staje zatem problem umiejętnej klasyfikacji, ewidencji i racjonalizacji kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadę umowy dzierżawczej (leasing)

  W ostatnich latach systematycznie zwiększa się udział środków trwałych pozyskiwanych przez firmy w drodze umowy o dzierżawę w miejsce umowy kupna-sprzedaży. Główne korzyści z tego typu transakcji są następujące:

  a)Jest to alternatywny sposób pozyskiwania kapitału przez firmę, którego cechą jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw zagadnienie deprecjacji majątku trwałego

  Deprecjacja jest terminem używanym w celu wskazania zmiany pierwotnego potencjału środka trwałego, zmniejszającego jego zdolność do świadczenia właściwych dla niego usług. Jest to także stopniowa utrata niezawodności w zakresie technicznym, a także w sensie ekonomicznym. Wartościowym wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ środki trwałe i przedstaw ich rolę w procesach wytwarzania dóbr

  Środki trwałe to środki pracy, których wartość przekracza określoną, znaczną wartość a okres użytkowania ocenia się przynajmniej jeden rok. Prawie każde przedsiębiorstwo użytkuje tego rodzaju aktywa prowadząc działalność gospodarczą.

  Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykładowe wskaźniki dla oceny kierownictwa zakładu

  W praktyce w ocenie kierownictwa firm na zachodzie uwzględnia się następujące kryteria:

  ●Osiągnięcie planowanego WZK,

  ●Nieprzekraczanie planowanych kosztów

  ●Wykonanie planu zysku operacyjnego S-K

  ●Wykonanie planu zysku rezydualnego Z- %P

  ●Utrzymanie planowanej płynności finansowej

  Stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ceny wewnętrzne i dlaczego je się stosuje

  Sposób określenia cen półproduktów i podzespołów jest ważnym problemem rozliczeń wewnętrznych w tych firmach, gdzie istnieją wyodrębnione jednostki, tworzące samodzielne zakłady, oraz ustanowiono odpowiedzialność za rozmiar tworzonego zysku (profit centers). W tych przypadkach niewłaściwie ustanowiona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę rozliczania produkcji pomocniczej

  Produkcja pomocnicza ma miejsce w przedsiębiorstwie powołanym do wytwarzania wyrobów określonej branży przemysłowej, w których równocześnie produkuje się produkty innej branży. I tak w zakładzie produkującym maszyny budowlane może to być elektrociepłownia, która wytwarza ciepło, parę energię...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt

Do góry