Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest płynność finansowa przedsiębiorstwa

  Płynność finansowa pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, tzn. tych, które są płatne w przeciągu roku. W tym celu firmy wykorzystują te zasoby płynne, a więc te aktywa bieżące, które mogą być szybko zamienione na gotówkę.

  Płynność firmy jest zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naświetl znaczenie planowania środków pieniężnych

  Celem sporządzania planu środków pieniężnych jest utwierdzanie w przekonaniu, że w każdej chwili posiadamy wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego planu wydatków, określonych w poszczególnych planach. Dane umieszcza się w budżecie środków pieniężnych. Budżet środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykład planowania przychodów i rozchodów środków pieniężnych

  Celem sporządzania planu środków pieniężnych jest utwierdzanie w przekonaniu, że w każdej chwili posiadamy wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego planu wydatków, określonych w poszczególnych planach. Dane umieszcza się w budżecie środków pieniężnych.

  Budżet środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego planuje się poziom środków obrotowych, podaj przykład

  Rozmiar kapitału obrotowego - czyli wartość przeciętnej wielkości zapasów, materiałów, produkcji nie zakończonej, należności i środków pieniężnych, pomniejszonej o przeciętną wielkość zobowiązań - koniecznego do płynnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Odpowiednio przeprowadzone...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień główne składniki planu finansowo - kosztowego

  Główne składniki rocznego planu finansowo-kosztowego (budżetu) to:

  a)plan sprzedaży,

  b)plan produkcji,

  c)plan kosztów w układzie rodzajowym,

  d)planowany rachunek wyników,

  e)plan kapitału obrotowego,

  f)plan kosztów w układzie kalkulacyjnym,

  g)plan działalności inwestycyjnej,

  h)plan przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ cele sporządzania planu finansowo - kosztowego i uzasadnij wybór okresu planistycznego

  Plan finansowo-kosztowy czyli budżet, opracowywany jest na okresy roczne z reguły w podziale na kwartały i miesiące. Jest on zbiorem zadań przyjętych do wykonania w okresie roku gospodarczego i przedstawiony w jednolitej finansowej formie. Główna cechą planu jest wskazanie równowagi ekonomicznej, której...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw sposób zarządzania zapasami przy organizacji typu JIT (dostawa na czas)

  Nowa organizacja procesów wytwórczych polega na tzw. dostawach na czas JIT (just-in-time). Istotne cechy organizacji tego typu są następujące:

  a)Proces wytwarzania uruchamiany jest tylko na podstawie zamówień i zleceń. Nie produkuje się niczego w celu wykorzystania mocy i zdolności przerobowych.

  b)Dąży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw sposób określania poziomu zapasów, podaj przykład liczbowy

  Celem kontroli zapasów jest określenie takiej wielkości zamówienia, która minimalizuje koszty utrzymania zapasów. Na koszty utrzymania zapasów składają się koszty zamówienia i koszty przechowywania. Koszty zamówienia zmniejszają się, a koszty przechowywania rosną wraz ze wzrostem wielkości zamówienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metodę klasyfikacji ABC

  Metoda ABC wymaga, aby szacowanie zostało określone do całkowitych kosztów nabycia dla każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zakupiona w danym okresie. Plan sprzedaży jest podstawą używaną do oceny ilości każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zamówiona w danym okresie.

  Górne 10% zapasów –...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę wyceny zużycia materiałów, podaj przykład

  Trudności powstające przy ustalaniu kosztów zużycia materiałów są spowodowane występowaniem kosztów związanych z każdym zużyciem. Taki sam rodzaj materiałów może być zakupiony po kilku cenach. Różni producenci mogą bowiem ten sam materiał sprzedawać według różnych cen, a także ten sam producent w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt

Do góry