Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Społeczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Prognozy zmian w funkcjonowaniu społeczeństw w erze informacji są najtrudniejsze, i raczej są przedmiotem spekulacji fantastów i futurologów niż efektem poważnych i wiarygodnych badań naukowych. Na pewno jednak zmiany te będą miały istotny wpływ na otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyki w pakietach

  Charakterystyka

  Nazywane również rozwiązaniami referencyjny|referencyjnymi. Są to oferowane przez firmy konsultingowe szczegółowe zbiory zaleceń, procedur i wytycznych dotyczących projektowania i funkcjonowania różnych elementów składowych organizacji i procesów zarządzania.

  Szczególnie aktywnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres próbny

  Charakterystyka

  Umowa na okres próbny to sprawdzian zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Obie strony mogą być bowiem zainteresowane jej zawarciem przed związaniem się na okres dłuższy innym rodzajem umowy. o pracę na okres próbny służy pracownikowi do zapoznania warunków pracy, sprawdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /5 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapisy

  W dolnej części systemu zarządzania jakością|piramidy dokumentacji znajdują się zapisy. Jest to dokumentacja powstająca w wyniku realizacji zadań w procesach, stanowi więc dowód ich działania. Celem tworzenia zapisów jest udokumentowanie funkcjonowania systemu zarządzania jakością, umożliwienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapisy

  W dolnej części systemu zarządzania jakością|piramidy dokumentacji znajdują się zapisy. Jest to dokumentacja powstająca w wyniku realizacji zadań w procesach, stanowi więc dowód ich działania. Celem tworzenia zapisów jest udokumentowanie funkcjonowania systemu zarządzania jakością, umożliwienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy w urzędzie

  samorządowa|Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy w urzędzie

  samorządowa|Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys walutowy

  Definicja

  Kryzys walutowy - jest sytuacja, kiedy inwestorzy rynków finansowych tracą zaufanie do danej waluty. Przejawia się to nagłą i masową wyprzedażą waluty (tzw. atak spekulacyjny), która powoduje gwałtowny spadek kursu waluty i rezerw walutowych. Skutkiem czego jest dewaluacja waluty.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Navigator Scandii

  Charakterystyka

  Nawigator jest pierwszym w świecie wdrożonym systemem pomiaru wartości intelektualny|kapitału intelektualnego (IC) przedsiębiorstwa. Powstał w szwedzkiej firmie działającej w sektorze usług finansowych. Nie była to pierwsza firma na świecie, która zwróciła uwagę na problem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /4 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestor strategiczny

  Charakterystyka

  Inwestor strategiczny jest to podmiot działający na rynku kapitałowym, który na mocy odpowiednich przepisów prawnych uzyskuje uprawnienia do nabywania dużych pakietów akcji prywatyzowanych w Polsce przedsiębiorstw państwowych, posiadający w innej jednostce więcej niż 50% udziałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry