Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwyżka budżetowa w JST

  Charakterystyka

  W budżecie jednostki samorządu terytorialnego pod koniec okresu budżetowego dokonywane jest porównywanie strumieni dochodów i wydatków. Powstałe w taki sposób saldo budżetu określane jest mianem nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego.

  Nadwyżka budżetowa jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTP

  Charakterystyka

  Ftp - jest protokołem służącym do transmisji plików w Internecie a także miedzy użytkownikami sieci LAN, Wlan. Żeby móc korzystać z sesji FTP na komputerze innego użytkownika należy podać "nazwę hosta", "użytkownika" i "hasło", ale również można sie łączyć anonimowo poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Gantta

  Charakterystyka

  Opracowany przez siebie wykres H. L. Gantt po raz pierwszy zastosował do przedstawienia planu produkcji formę graficzną w roku 1917. Na typowym wykresie Gantta wiersze zawierają stanowiska pracy, natomiast kolumny oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park technologiczny

  Charakterystyka

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Technologicznych - park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park technologiczny

  Charakterystyka

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Technologicznych - park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt

Do góry