Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz powierniczy

  Charakterystyka

  W myśl zapisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. (Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych) fundusz powierniczy stanowił wyodrębnioną finansowo wspólną masę majątkową uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie fizyczne

  Charakterystyka

  Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych pracy|warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PRINCE II

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) została stworzona i była modyfikowana w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w roku 1989 dzięki Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA).Nie została ona stworzona przez CCTA od podstaw , lecz powstała na bazie metodyki PROMPT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdania F01 i F02

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek walutowy

  Charakterystyka

  Rynek walutowy - to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

  W każdej transakcji walutowej przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) są dwie waluty, które pochodzą z dwóch rożnych krajów. Walutami obcymi są nominowane w obcych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa LM

  Charakterystyka

  Krzywa LM - jest krzywą równowagi na pieniężny|rynku pieniężnym tzn. zawiera wszystkie kombinacje procentowa|stopy procentowej i dochodu, zapewniające zgodność popytu na pieniądz z jego podażą, czyli przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze.

  Interpretacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt

Do góry