Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie systemu dydaktycznego

  Całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się:

  - system tradycyjny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe

  Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej.

  Dydaktyka szczegółowa (metodyka) to teoria nauczania, uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wielostronne nauczanie i uczenie się

  Jest to wielostronnie podjęty proces dydaktyczno – wychowawczy na lekcji, w którym praca ucznia ściśle łączy się z pracą nauczyciela. Kształcenie wielostronne uwzględnia cechy psychiczne i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz zapewnia jego wszechstronny rozwój umysłowy i społeczno-moralny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyki

  Kształcenie – jest najczęściej pojmowane jako nauczanie i uczenie się. Rezultatem kształcenia jest wykształcenie. Przez kształcenie rozumiemy ogół czynności i procesów – opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się umożliwiających osiągnięcie nie tylko określonego zasobu wiedzy, umiejętności i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania dydaktyki

  Przedmiotem bad. dydakt. jest świadoma działalność dydakt. tj. procesy nauczania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja. Dydakt. spełnia określoną funkcje poznawczą (rozpatruje ona przedmiot swoich badań wszechstronnie, ustala lub odkrywa fakty bezpośrednio z nim...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka jako jedna z podstawowych sub. Pedag.

  Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot.zjawisk zależności prawidłowości uczenia się i nauczania oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Derekrutacja

  Charakterystyka

  To redukcja zasobów ludzkich organizacji spowodowana m.in.zmniejszeniem skali jej działania, lub chęcią obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (downsizing).

  Zwolnienia w związku ze zmianą skali działania przedsiębiorstwa obejmować mogą wszystkie szczeble organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt

Do góry