Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teorie doboru treści kształcenia i przedstawiciele

  Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się :

  1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że zasadniczym celem pracy szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki .

  2. Formalizm dydaktyczny –...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria doboru treści kształcenia

  Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi fazami rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zas. naucz. i ich charakterystyka

  1) Z. systematyczności- powinna być dokładnie przestrzegana w codziennej pracy n-la i uczniów bo wymaga ona rytmiczności w pracy i skrupulatności w spełnianiu codziennych obowiązków szkolnych. Zaniedbywanie tych obowiązków przejawiające się w opuszczaniu zajęć szkolnych lub w słabym do nich...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /4 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze idee dydaktyczne

  Daltoński plan laboratoryjny - Całoroczny plan nauczania jest podzielony na miesięczne zadania (opatrzone instrukcją i wskazówkami metodycznymi). Uczniowie mają całkowitą swobodę w wyborze zajęć i czasu pracy, muszą jedynie wypełnić „kontrakt”. Do dyspozycji pozostawia im się pracownie przedmiotowe i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa procesu nauczania

  Wyróżnione przez Okonia ogniwa procesu nauczania i uczenia się stanowią pewne momenty wspólne występujące w każdym procesie kształcenia. Ogniwa te wyodrębnione zostały w oparciu o informacje dotyczące różnych działań szkolnych (matematyka, fizyka, biologia itd.), na podstawie których wywnioskowano...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopnie formalne J.F. Herberta, J. Deweya

  Stopnie formalne wg. Herbarta: jasność, kojarzenie, system, metoda.

  Stopnie formalne wg. Deweya: doprowadzenie do odczucia trudności, sformułowanie problemu, wysunięcie hipotezy (hipotez) dotyczących rozwiązania problemu, weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy (hipotez), działanie zgodne z obraną...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu kształcenia

  Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie).

  Proces złożony jest z czynności...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka szkoły współczesnej

  W odróżnieniu od rodziców, szkoła posiada wysoko zinstytucjonalizowane warunki, co wyraża się w fakcie powoływania jej oraz poddawania kontroli przez władze państwowe (a przynajmniej za ich porozumieniem i zgodą). Stanowi ona w systemie edukacji podstawową instytucję oświatowo - wychowawczą, która...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka syst. Dydakt. Deweya jako podst. Szkoły progresywistycznej

  Charakterystyka: Zgodnie z tą zasadą w szkole progresywistycznej główny akcent położono na rozwój aktywności ucznia, jego zainteresowań i zdolności poznawczych poprzez różnorakie zajęcia praktyczne. Tego rodzaju zajęcia najskuteczniej kształtują intelekt, wdrażają do współpracy i współdziałania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka systemu dyd. Herbertowskiej jako podst. Szkoły tradycyjnej

  Charakterystyka: panuje współzawodnictwo, wiedza jest przekazywana przez nauczyciela, uczniowie sa na ogół pasywni, uczniowie nie decyduja o doborze tresci nauczania, tresci nauczania podzielone sa na poszczególne przedmioty, uczenie pamieciowe, ma miejsce czeste sprawdzanie wyników nauczania, stopnie jako forma...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt

Do góry