Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odsiew, drugoroczność, niepowodzenie ukryte

  Niepowodzenie ukryte – występuje wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają braków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo, że braki tego rodzaju ( z punktu widzenia celów oraz programu nauczania) – rzeczywiście istnieją.

  Odsiew – całkowite przerwanie przez ucznia nauki w szkole przed jej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie powodzenia i niepowodzenia szkolnego

  Niepowodzenia szkolnego – sytuacja , która charakteryzuje się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania     

  Niepowodzenie szkolne :

  a) wychowawcze

  b) dydaktyczne

  ukryte

  jawne :

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia umiejętności

  Ogniwa procesu kształcenia wg Okonia:

  uświadamianie uczniom celów i zasad kształcenia

  poznawanie nowych faktów

  nabywanie pojęć

  poznanie prawidłowości

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia pojęć

  Kształtowanie pojęć (metodyczne):

  - zestawienie przedmiotu z innymi w celu wyłonienia go z nich

  - wyszukiwanie cech podobnych

  - wyszukiwanie cech różniących

  - określenie przez uczniów danego pojęcia na podstawie istotnych cech danego przedmiotu czy zjawiska

  - zastosowanie pojęcia w nowych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizacja i uspołecznienie w procesie kształcenia

  Uspołecznienie – dokonuje się w szkole pod wpływem ogółu działań zmierzających do uczynienia z ucznia – przy współpracy z rodziną – pełnowartościowej istoty społecznej, poprzez danie mu szans zdobycia takiej wiedzy o świecie i takich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak również takich systemów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady przystępności

  Inaczej zwana zasadą stopniowania trudności. Wyraża ona konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości uczniów.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady efektywności

  Czyli związku miedzy celami a wynikami kształcenia, wydajność procesu kształcenia, nie tylko metody pracy nauczycieli i uczniów na lekcji, lecz także wykorzystanie czasu lekcyjnego; dotyczy ona funkcjonowania i optymalizacji wielu czynników, biorących bezpośredni lub pośredni udział w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady łączności teorii z praktyką

  Zasada ta orientuje nauczyciela na konieczność harmonijnego wiązania ze sobą wiedzy naukowej z praktyką codziennego życia. Argumenty przemawiające za tym by łączyć teorię z praktyką:

  1. Praktyka jest tak samo źródłem wiedzy o świecie jak teoria

  2. Praktyka sprawdza prawdziwość...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady samodzielności

  Starać się czynnie i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości i umiejętności; w dużej mierze odnosi się do ucznia. Mówi, że jeśli uczeń chce trwale i skutecznie coś zapamiętać to powinien systematycznie utrwalać wiedzę.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady poglądowości

  W  nauczaniu należy wychodzić od tego, co uczniom bliskie i dopiero później przechodzić do tego, co bardziej odległe, nauczać poglądowo, systematycznie oraz w przystępny dla ucznia sposób.

  To najwcześniej sformułowana zasada. Wskazuje ona na konieczność zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt

Do góry