Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polegał utylitaryzm dydaktyczny?

  UTYLITARYZM DYD.

  - Dewey, Kerschensteiner (ped. pracy)

  PROCES KSZTAŁCENIA – CEL KSZTAŁCENIA

  - działanie;

  - powtarza się proces filogenezy w ontogenezie ucznia;

  - użyczymy tego, co użyteczne ”Nie zabawy a rzeczywistość.” W. Okoń

  Utylitaryzm dydaktyczny – tw. J. Dewey, G. Kerschensteiner. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj formalizm dydaktyczny

  Formalizm dydaktyczny – tw. E. Schmid oraz A. A. H. Niemeyer. Trećci kształcenia są środkiem służącym do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Celem pracy szkoły jest zaś pogłębianie, rozszerzanie i uszlachetnianie tych zdolności i zainteresowań. Głównym kryterium doboru treści...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów materializm dydaktyczny

  Materializm dydaktyczny- zwolennicy materializmu dyd uważali, że zasadniczym celem szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. W ten sposób programy nauczania zawierają materiał bardzo obszerny lub wręcz przeładowany...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

  Konspekt do zajęć wychowawczych – schemat

  Masz napisać coś, co Ci ułatwi przeprowadzenie zajęć. Staraj się zastanowić nad wszystkimi elementami składowymi. Im masz mniej doświadczenia tym więcej pisz. Pomoże Ci to w przeprowadzeniu zajęć.

  Chcesz przeprowadzić zajęcia, zastanów się zatem:

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy zakresy celów kształcenia?

  Cele kształcenia determinowane są przez warunki, w których się je urzeczywistnia, i przez środki, jakimi się dysponuje.

  Cel główny kształcenia:

  ZAPEWNIENIE UCZNIOM – ODPOWIEDNIO DO ICH MOŻLIWOŚCI – OPTYMALNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO.

  Jest on realizowany łącznie z celami wychowania. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frederick Winslow Taylor

  Frederick Winslow Taylor był jednym z głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  W wieku 22 lat Taylor rozpoczął pracę w zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cele kształcenia?

  Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

  Cele kształcenia posiadają następujące...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów cechy współczesnego systemu dydaktycznego

  DYDAKTYKA WSPÓŁCZESNA

  nauczanie = uczenie się

  Część swoich postulatów zaczerpnęła od Herbart – zaznajamiania uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy czy Deweya aby aktywizować dzieci i młodzież w procesie nauczania.

  Głosi ona, że należy:

  kształcić dzieci na treściach potem na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż najważniejsze idee systemu Hojna Dewey’a

  SYSTEM DEWYOWSKI

  na przełomie XIX i XX w dydaktyka herbertowska i funkcjonująca zgodnie z jej założeniami szkoła tradycyjna poddane zostały ostrej krytyce. Potępiano rygoryzm i autokratyzm oraz domagano się przekształcenia jej w „szkołę dla życia i przez życie” Domagano się takiej szkoły, która...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

  SYSTEM TRADYCYJNY

  Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry