Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest rachunek nostro i loro?

  Rachunek nostro - (il nostro - nasze dobro) rachunek jaki otworzył dany bank za granicą; nasz rachunek u korespondenta zagranicznego.

  Rachunek loro - (il loro - ich dobro) rachunek korespondenta zagranicznego (banku zagranicznego) prowadzony w danym banku (krajowym); rachunek, który nasz bank otworzył dla banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych?

  A/ Rachunki w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych :

  1/ Dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą :

  a/ rachunki bieżące podstawowe w zł - gromadzone pieniądze ze sprzedaży, wypłacane zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia; jest to tak...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie dewiz i wartości dewizowych?

  Dewizy-pieniężne należności zagraniczne, które ze względu na swoje płynności mogą być zrealizowane natychmiast lub w krótkim czasie np. czeki, weksle, obligacje. Wg.banku szwajcarskiego dewizy to wszelkie roszczenia w stosunku do waluty zagranicznej płatnej za granicą czy to składającej się z funduszy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wtórna kreacja pieniądza przez banki komercyjne?

  wzrost aktywów zagranicznych /waluty obcej/ -> wzrost ilości środków płatniczych na rachunkach klientów

  wzrost akcji kredytowej -> wzrost ilości środków płatniczych na rachunkach klientów

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega mechanizm kreacji pieniądza gotówkowego w banku centralnym

  Ms = H * [ R / D + C / M - (R / D) * (C / M)]

  [R / D + C / M - (R / D) * (C / M)] --- współczynnik kreacji pieniądza bankowego

  C / M -- stopa wycieku? gotówkowego, Ms -- podaż pieniądza, H -- baza monetarna, R / D -- stopa rezerw bankowych

  H = C + R , C -- gotówka w rękach ludności , R -- rezerwy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa?

  r = rr + ri + ry wzór na nominalną stopę procentową

  r - nominalna stopa procentowa,

  rr - realna stopa procentowa,

  ri - premia równa oczekiwanej inflacji,

  ry - premia od ryzyka

  rr = [(1 + r) / (1 + ri)] - 1 wzór na realną stopę procentową

  re = [1 + (r / m)]m - 1 wzór na efektywną stopę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić pojęcie stopy procentowej

  STOPA PROCENTOWA- cena jaką dłużnik płaci wierzycielowi za udostępnienie funduszy pieniężnych; premia za powstrzymywanie się od konsumpcji.

  r = f ( d, s, e, Ss, i, Ry, m, o, k )

  r- nominalna stopa procentowa;

  s- podaż kapitału pożyczkowego;

  e- przeciętna dochodowość kapitału zainwestowanego w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych?

  Płynne rezerwy banków - depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (rezerwy obowiązkowe + rezerwy nadobowiązkowe). Środki wpłacone na rachunek w banku centralnym oraz gotówka w skarbcach banków źródło-finans, rezerwy obowiązują w 50%.

  Posiadanie płynnych rezerw - jest potrzebne do dokonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje otwartego rynku, mechanizm ich działania

  Polityka otwartego rynku polega na tym, że B.C. jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych pap. wart. , przeważnie państwowych (weksle skarb.). B.C. zakupuje te pap wart. wg stopy zakupu (odebrania), a sprzedaje (doręczenie). Zakup pap. wart. z jednej strony powiększają aktywa B.C., z drugiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić politykę kursu walutowego w Polsce

  KURS WALUTOWY - liczba jednostek danej waluty jaką można nabyć za jednostkę innej waluty.

  Rodzaje kursów walutowych:

  1) Kursy centralnie wyznaczane przez NBP, codziennie na podstawie obniżonej miesięcznie ( od 8.01.1996 o 1%) złotowej wartości koszyka walut. Koszyk walut: 45% dolar USA, 35% marka...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 578

  praca w formacie txt

Do góry