Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

  Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

  nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj funkcje budżetu państwa

  polityczna - związana z tym, że w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana

  ekonomiczna - celem budżetu jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zakładu budżetowego

  To taka jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje swoje zadania, pokrywa koszt swojej działalności z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze mają swoje rozporządzenia. W tych aktach uregulowane są zasady funkcjonowania tych podmiotów. Jednostka budżetowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zagranicznych środków płatniczych

  waluty obce - znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie na równi z tymi walutami traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, stosowane w rozliczeniach międzynarodowych a w szczególności jednostkę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje wadliwości ksiąg podatkowych

  Wadliwość ta sprowadza się do oceny ksiąg z punktu widzenia zgodności ich prowadzenia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia księgi danego rodzaju.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd Gospodarczy

  Charakterystyka

  Sąd Gospodarczy jest to wydział utworzony w sądzie rejonowym mającym swoja siedzibę w mieście będącym siedzibom sądu okręgowy lub w mieście na prawach powiatu. Sąd ten jest tworzony na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

  Pracujący...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria informacji

  Charakterystyka

  Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której, jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm rynkowy nie zapewnia ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt

Do góry