Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Śmierć z przepracowania

  Charakterystyka

  W Japonii zapracowanie się na śmierć przez menedżerów nosi nazwę karoshi, jest ona najczęściej spowodowana wylewem albo zawałem. Jednak to nie jedyny rodzaj śmierci z przepracowania. W Japonii zidentyfikowano również samobójstwo z przepracowania zwane karo-jisatsu.

  Śmierć z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracodawcę w zamian za wynagrodzenie.

  Cechy charakterystyczne:

  -Charakter zobowiązaniowy - za zobowiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zasady budżetowe

  Pod pojęciem zasad budżetowych należy rozumieć postulaty, które po spełnieniu mają zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu ( państwa, województwa, gminy, powiatów). Do zasad budżetowych zaliczamy:

  Zasada zupełności- oznacza, że w budżecie powinny znaleźć się wszystkie dochody i wydatki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe zadania Ministra Finansów

  Opracowuje projekt ustawy budżetowej

  Opracowuje bilans płatniczy państwa

  Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych

  Dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej dokonując w szczególności jego urzędowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe pojęcia dotyczące finansów publicznych określone w ustawie o finansach publicznych

  - Środki publiczne w tym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody publiczne, deficyt i nadwyżka sektora finansów oraz państwowego długu publicznego.

  - Zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

  - Formy organizacyjno- prawne jednostek należących do sektora finansów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

  a) Naczelnik Urzędu Skarbowego , Naczelnik Urzędu Celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa jako organ I instancji.

  b) Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej jako:

  - organ odwoławczy odpowiednio do decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy NBP

  Prezes NBP

  Rada Polityki Pieniężnej 10 członków (3 Sejm, 3 Senat, 3 Prezydent, prezes)

  Zarząd

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria startu Rostowa

  Charakterystyka

  Teoria startu Rostowa jest jedną z teorii rozwoju gospodarczego, stworzona przez amerykańskiego ekonomistę Walta Whitmana Rostowa opublikowana w 1971 roku w książce The Stages of Economic Growth: A non - Communist Manifesto. Według Rostowa każdy kraj przechodzi przez pięć następujących...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria startu Rostowa

  Charakterystyka

  Teoria startu Rostowa jest jedną z teorii rozwoju gospodarczego, stworzona przez amerykańskiego ekonomistę Walta Whitmana Rostowa opublikowana w 1971 roku w książce The Stages of Economic Growth: A non - Communist Manifesto. Według Rostowa każdy kraj przechodzi przez pięć następujących...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień jakie podatki i należności są dochodami gmin

  1. Podatki stanowiące dochód gminy:

  - podatek od nieruchomości

  - podatek od środków transportu

  - podatek od posiadania psów

  - podatek rolny

  - podatek leśny

  2. Opłaty:

  - targowa

  - miejscowa

  - administracyjna

  - melioracyjna

  - elektryfikacyjna

  - skarbowa

  3. Inne dochody:

  - udziały w podatkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry