Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w I dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE

  Przez ś.tr. rozumie się stanowiące własność lub współwłasność jednostki aktywa trwałe, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także lokale stanowiące odrębną własność), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz podobnych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE

  Transakcje cyfrowe, transakcje komputerowe, sieciowe, internetowe, zakupy w Internecie, transakcje dokonywane za pomocą środków technicznych i oprogramowania komputera podłączonego do sieci Internet - umieszczonych w sieci internetowej wirtualnych witrynach sklepowych i usługowych. T.e. obejmują cały proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

  Komputerowa technologia przetwarzania danych. Jej istotą  jest wyznaczony programem tok powtarzalnych operacji przetwarzania danych. Składają się na nią zaprogramowane układy (struktury) i procedury (przebiegi) pozyskiwania informacji. W t.i. procedury rozpoczynają się i kończą strukturami.

  Występuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

  Inwestycje rzeczowe z przeznaczeniem operacyjnym lub inwestycyjnym, w wyniku których powstaje nowy obiekt rzeczowego aktywu trwałego (środek trwały lub nieruchomość inwestycyjna) lub ulepszane są istniejące obiekty tych aktywów.

  Obejmują koszty związane ze wznoszeniem, modernizacją, adaptacją itp...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

  Pojęcie technologii przetwarzania danych zawiera w sobie technologię informatyczną i tok pracy ręcznej w zakresie przetwarzania danych. Współcześnie zakres pracy ręcznej w rachunkowości radykalnie się zmniejsza i praca ta jest na ogół związana z technologią informatyczną.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Istnieje wtedy, gdy do przetwarzania danych z dziedziny rachunkowości wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Odnosi się to w równej mierze do sytuacji, gdy tym sposobem system rachunkowości jest realizowany w całości, jak i w określonym jedynie fragmencie, przy zastosowaniu komputerów dowolnego typu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNY RACHUNEK KOSZTÓW

  Stanowi część składową rachunkowości traktowanej jako system ewidencyjny jednostki. Jest on względnie wyodrębnionym podsystemem ewidencyjnym systemu ewidencyjnego rachunkowości. S.r.k. dostarcza informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMA BILANSOWA

  Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

  Rachunkowość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

  Zalicza się do nich: 1) własne wpłaty środków pieniężnych z kasy jednostki na rachunek bankowy, jeszcze niepotwierdzone przez bank; 2) przekazane środki pieniężne z określonego rachunku bankowego jednostki na jej inny rachunek niepotwierdzone przez bank; 3) przekazane do banku czeki obce do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry