Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Siateczka szorstka

  Siateczk a szorstk a (reticulum granulosum) występuje w różnych ilościach we wszystkich komórkach. Na zewnątrz błon leżą ziarenka średnicy ok. 15,0 nm, zwane rybosomami . Utworzone są one w przeważającej części z kwasu rybonukleinowego; biorą czynny udział w procesie syntezy białka (p. dalej) i tam...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siateczka gładka

  Siateczk a gładk a (reticulum agranulosum) jest to labirynt błon i rureczek silnie pofałdowanych. W komórkach syntetyzujących steroidy występują one częściej (znaleźć je można także w mięśniach poprzecznie prążkowanych i w komórkach wątrobowych) . Przypisuje się im powiązanie z enzymami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siateczka śródplazmatyczna

  Siateczka śródplazmatyczna (reticulum cytoplasmaticum) charakteryzuje się występowaniem podwójnych błon. Odstęp pomiędzy błonami jest nawet w prawidłowych komórkach zmienny, tym bardziej zmienia się on w różnych stanach czynnościowych komórki . Wahania te sięgają od 10 do 100 um. Długości tych błon...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterofagia

  Proces ten związany jest z pobieraniem wielu substancj i o cząsteczce wielkości przynajmniej 5,0 nm. Zachodzi on na drodze fagocytozy lub pinocytozy. Wodniczki, które powstają podczas tego zjawiska, zawierają wewnątrz pobrane substancje i nazywamy je fagosomami . Dalsza przemiana pobranych (sfagocytowanych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizosomy

  Lizosomy są to organelle komórkowe bogate w enzymy. Zawierają one przede wszystkim hydrolazy działające w pH kwaśnym. Lizosomy nie są strukturami stałymi , niezmiennymi , jak jądro komórkowe lub mitochondria. Dlatego też nie jest łatwo zidentyfikować je w komórce na podstawie kryteriów jedynie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitochondria

  Ważnym rodzajem organell i są mitochondria (mitos = nitka, kondros = ziarno). W mikroskopie elektronowym stwierdzono, że mitochondria mogą mieć różne kształty. Najczęściej występują w postaci owalnej , czasem kulistej lub nitkowatej , mogą mieć także kształ t blaszkowaty lub wydłużonego walca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrotubule

  Mikrotubulesąt o długie, cienkie, dość silne rureczki . Ich średnica wynosi ok. 24 nm, grubość 5 nm, średnica światła 14 nm. Długość poszczególnej mikrotubul i nie jest stała. Mikrotubule mogą w komórce leżeć pojedynczo lub układać się w pęczki. Liczne mikrotubule są skierowane do centriol i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytoszkielet

  Cytoszkielet jest elementem stałym każdej komórki . Składa się on z: mikrotubuli , mikrofilamentu aktynowego, mikrofilamentu pośredniego i zrębu mikrobeleczek. Cytoszkielet odgrywa ważną rolę w utrzymaniu kształtu komórki , przy ruchach całej komórki lub niektórych jej części, np. błony komórkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktywność błon komórkowych

  Poza wymianą substancj i z otoczeniem komórka ma zdolność odbierania z zewnątrz różnych informacji , które przekazuje do odpowiednich organell i w cytoplazmie i wr ten sposób modyfikuje ich działanie. Takie procesy są możliwe jedynie dzięki wrażliwośc i i pobudliwośc i błon komórkowych i ich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuszczalność błon komórkowych

  Zachowanie autonomi i poszczególnych komórek, rozliczne i odrębne czynności biologiczne, które spełniają, możliwe jest m.in. dzięki funkcjom błon komórkowych. Błony te nie są tylko mechanicznymi barierami , lecz stanowią wysoko wyspecjalizowany aparat , umożliwiający selektywne przepuszczanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt

Do góry