Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czas życia komórki

  Czas życia komórki  bywa różny. Jedne z nich są długowieczne i trwają od okresu zarodkowego do końca życia osobnika — do takich należą komórki nerwowe i szkieletowe włókna mięśniowe, inne żyją znacznie krócej (krwinki czerwone żyją np. ok. 120 dni), jeszcze inne żyją bardzo krótko i albo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział komórki

  Jedną z istotnych cech komórki jest jej zdolność do rozmnażania się przez podział na komórki potomne, podobnie jak ona zbudowane. Zdolność ta w połączeniu ze zdolnością wzrastania komórek jest podstawą zjawiska rozwoju ustroju wielokomórkowego. Ponadto jest ona warunkiem rozrodu i utrzymania życia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory komórkowe

   Jedną z cech komórki jest jej zdolność do specyficznego odpowiadania na bodźce zewnętrzne — zarówno o charakterze chemicznym, jak i fizycznym. Te specyficzne reakcje komórkowe związane są z obecnością w błonie komorkowej lub w cytoplaz-mie odpowiedzialnych za nie cząsteczek nazywanych receptorami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość komórki

  Ruch, a podobnie i niektóre inne czynności komórki , może powstawać w cytoplazmie, gdy na komórkę działają pewne czynniki zewnętrzne, np. mechaniczne lub chemiczne, zwane bodźcami. Mamy wtedy do czynienia z przejawami powszechnej , charak-terystycznej dla cytoplazmy w ogóle, zdolności oddziaływania na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiana materii w komórce

  Zjawiskiem, które istnieje w każdej żywej komórce, jest przemiana materi i i wymiana jej ze środowiskiem. Bierze w nich czynny udział zarówno cytoplazma z jej błonką plazmatyczną (błoną komórkową) i błonkami wewnętrznymi siateczk i śród -plazmatycznej , pokrytymi ziarenkami rybosomów , które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy komórki

  Przejawem wytwarzania przez komórkę energii mechanicznej jest zjawisko ruchu komórkowego. Omawiając zmienność kształtów komórki wskazaliśmy na zjawisko ruch u pełzakowate go. Ruch taki jest związany z występowaniem prądów protoplazmaty-cznych, wskutek których cytoplazma przelewa się do wytwarzanych przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromatyna płciowa

  Chromatyna płciowa występuje tylko w jądrach komórkowych osobników płci żeńskiej . Pochodzi ona od jednego z dwóch chromosomów X (p. dalej). Chromosom ten nie bierze udziału w biosyntezie białka. Chromatyna płciowa zlokalizowana jest w postaci grudki silnie zasadochłonnej , przylegającej do wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny jąderka

  Jądcrko zawiera prawie 20% całkowitej ilości jądrowego RNA. Badania histochemiczne wykazały, że białka jąderka są niejednorodne, występują w nim zarówno białka kwaśne, jak i zasadowe. Część białek zasadowych jąderka to histony; duża część ma charakter podobny do białek rybosomalnych. Istnieje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądro komórkowe

  Wielkość jądra (nucleus) jest wprost proporcjonalna do wielkości cytoplazmy. Większość komórek ma jedno jądro, choć znane są także komórki dwu- lub wielojądrzaste (wątroba, chrząstka, osteoklasty). Umiejscowienie jądra w komórce jest zmienne, najczęściej jest ono położone w najbardziej aktywnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat Golgiego

  Aparat Golgiego (stref a Golgiego ) lub aparat siateczkowy wewnętrzny Golgiego składa się z drobnych kulistych tworów, zwanych ciałkami Golgiego, rozproszonych w cytoplazmie komórkowej w pobliżu jądra lub łączących się w niteczki albo siateczki . Siateczka taka, dobrze widoczna po impregnacj i srebrem lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /4 885

  praca w formacie txt

Do góry