Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Majątek stowarzyszenia

  Źródła powstawania majątku:

  Ze składek członkowskich (pierwotny składnik),

  Darowizn,

  Ze spadków,

  Zapisów,

  Dochodów z własnej działalności,

  Dochodów z majątku stowarzyszenia.

  Ofiarności publicznej (zbiórka publiczna) Na ulicy, w miejscu publicznym może zbierać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i kompetencje organów stowarzyszenia

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie ograniczono praw do czynności prawnych.

  Zgromadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna stowarzyszeń

  Każde stowarzyszenie powinno posiadać władze.

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb odwoławczy w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia

  W przypadku odmowy zorganizowania zgromadzenia przez organ, organizatorowi przysługuje prawo do odwołania do wojewody, a następnie skarga do NSA.

  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - to przypadek zgromadzeń. Wojewoda ma 3 dni na wydanie decyzji od daty otrzymania odwołania. Od decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje i zgromadzenia wymagające pozwolenia na odbycie

  Przepisy szczególne wypowiadają się w kwestiach zgromadzeń:

  Ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje sprawę zgromadzeń pracowników i studentów odbywających się na terenie uczelni - każda szkoła wyższa posiada swoją autonomię, czyli swoje prawa i regulamin, władze sprawuje rektor, to za jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status przedstawiciela gminy na zgromadzeniu

  Organom gminy ( wójtowi, burmistrzowi) w trakcie zgromadzenia przysługują prawa porządkowe:

  Organy te mogą delegować na takie zgromadzenia swoich przedstawicieli.

  Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki organizatora zgromadzenia

  Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie:

  Jest nim organizator, chyba, że uczestnicy wybiorą innego, na nim ciąży obowiązek troski, by zgromadzenie odbywało się zgodnie z prawem.

  Uczestnicy zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zgromadzeń, do których nie stosuje się ustawy o zgromadzeniach

  Ustawy o zgromadzeniach nie stosuje się w przypadkach:

  Organizowania zgromadzenia przez państwo, np. pochody l-majowe, manifestacje,

  Organizowane przez samorząd terytorialny np. " święto gminy"

  Organizowanych przez organizacje, kościół katolicki­- odbywanych w ramach działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odmowy odbycia zgromadzenia

  Z przepisów ustawy wynika że w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia organ ma obowiązek wydać decyzję która powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia i nie później 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia.

  Organ gminy zakazuje zawsze zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć komórki

  Śmierć komórki jest jedną z postaci zakończenia cyklu życiowego komórki ; poprzedza ją wtedy okres starzenia się. Starzenie wyraża się zmianami strukturalnymi i czynnościowymi ; pierwsze prowadzą często do zaniku wysoce zróżnicowanej struktury protoplazmy, drugie do stopniowego wygasania czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry