Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  B2C

  Charakterystyka

  B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2C

  Charakterystyka

  B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo - akcyjnej?

  Akcjonariusz nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki - zasada.

  Wyjątki: jeżeli nazwisko lub firma akcjonariusza zamieszczona została w firmie spółki k.a. i jeżeli akcjonariusz przekroczył zakres umocowania lub działał bez umocowania to odpowiada bez ograniczenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo - akcyjnej

  Odpowiedzialność spółki pierwszorzędna (prymalna) odpowiedzialność komplementariuszy, osobista, subsydiarna i solidarna z pozostałymi komplement. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania w stosunku do osób trzecich.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja spółki komandytowo - akcyjnej

  Reprezentują spółkę komplementariusze z wyjątkiem tych którzy na mocy statutu lub orzeczenia sądu pozbawieni zostali tego prawa. Akcjonariusz może reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik. Akcjonariusz może być również prokurentem jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy komplementariusze...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnicy spółki komandytowo - akcyjnej

  Wspólnikami sp-k są co najmniej jeden wspólnik ,który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń czyli komandytariusz i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem .Mogą to być osoby fizyczne i prawne.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura tworzenia spółki komandytowo - akcyjnej

  Powstanie spółki komandytowo - akcyjnej.  Co najmniej dwóch wspólników. Jeden komplementariusz i akcjonariusz. Jednakże z natury gospodarczej tej spółki wynika. że komplementariuszy jest niewielu, natomiast liczna jest grupa akcjonariuszy. Komplementariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja spółki komandytowo - akcyjnej

  Jest spółką osobową tworzoną w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej l wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusze) a co najmniej l wspólnik jest akcjonariuszem. Jest tworzona w celu uniknięcia podwójnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej

  Komandytariusz jeżeli wniósł do spółki wkład niższy niż suma komandytowa to odpowiada do różnicy między sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu. Jeżeli wartość wkładu jest równa sumie komandytowej to komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności. Jeżeli do spółki już istniejącej...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwartyl

  Charakterystyka

  Kwartyl - jest jedną z miar tendencji centralnej, które służą do wyznaczania tej wartości cechy, wokół której grupują się dane. Chodzi zatem o skoncentrowanie większości danych wokół jakiegoś reprezentanta badanej cechy.

  W grupie miar pozycyjnych (miar tendencji centralnej)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /5 918

  praca w formacie txt

Do góry