Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koszty wypadków przy pracy

  Charakterystyka

  Ustawa o społeczne|ubezpieczeniu społecznym z tytułu przy pracy|wypadków przy pracy i zawodowe|chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uznaje nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telemarketing

  Definicja

  Jest to jedna z odmian bezpośredni|marketingu bezpośredniego której zadaniem jest nakłanianie nabywców do zakupu produktu lub usługi przez telefon lub za pośrednictwem usługi center|call center. Telemarketing pomaga firmom zwiększyć zyski, zmniejszyć koszty sprzedaży i bardziej zadowolić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

  Charakterystyka

  Praca zgodnie z katolicką nauką społeczną jest jednym z wyróżników gatunku ludzkiego. Wzmianki na jej temat pojawiają się od Biblii przez nauczanie ojców Kościoła po współczesne encykliki papieskie. Zgodnie z nauką Kościoła praca, przez którą współpracuje on z Bogiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

  Charakterystyka

  Praca zgodnie z katolicką nauką społeczną jest jednym z wyróżników gatunku ludzkiego. Wzmianki na jej temat pojawiają się od Biblii przez nauczanie ojców Kościoła po współczesne encykliki papieskie. Zgodnie z nauką Kościoła praca, przez którą współpracuje on z Bogiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie egzekucyjne - pojęcie i rodzaje

  Postępowanie egzekucyjne zmieniało się wraz ze zmianami procesowymi. W procesie legisakcyjnym było to manus iniectio natomiast do wszczęcia egzekucji w procesie formułkowym prowadziło nowe powództwo oparte na wyroku zwane actio iudicati. Doprowadziło to do sytuacji w której powód pomimo wygranego procesu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie egzekucji

  Egzekucja była i jest formą zaspokojenia roszczeń powoda na podstawie prawomocnego wyroku. W prawie rzymskim dokonywała się ona po dokonaniu conffesio lub po ponownym zasądzeniu na podstawie actio iudicati. Pretor po rozpatrzeniu pozwu w actio iudicati po uznaniu przez pozwanego roszczenia upoważniał powoda...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania zabezpieczającego i jego rodzaje

  Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Może toczyć się jednocześnie z postępowaniem rozpoznawczym. Jego celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom jej poszukującym w zakresie roszczeń, których można dochodzić w sądzie powszechnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym

  Postępowanie procesowe – rozpoznawany przez sąd spór prawny pomiędzy dwoma stronami procesu (powodem i pozwanym) i rozstrzygnięcie w wydanym przez siebie wyroku o prawach i obowiązkach stron wynikających z tego sporu:

  1) dwie przeciwstawne strony

  2) wszczynany tylko z inicjatywy stron

  3)...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

  Apelacja:

  Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej.

  Apelacja pełna polega na tym że oprócz kontroli i ewentualnego usunięcia skutków błędów sądu I instancji obejmuje ponad to możliwość naprawienia błędów samych stron poprzez możliwość...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /7 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność orzeczeń sądowych

  Pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego zostało wprowadzone dopie­ro przepisami k.p.c. z 1964 roku. Przyjmuje za W Siedleckim i Z. Świebodą, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem o cha­rakterze technicznym, przyjętym na oznaczenie wszelkich skutków praw­nych, które nie wchodzą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt

Do góry