Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Definicja

  Klasyfikacja jest to przypisanie pewnych obiektów do odpowiednich klas na podstawie pewnych cech tych obiektów. Dokonując podziału pewnych obiektów charakteryzowanych przez jakaś zmienną (jakościowa lub ilościową) konieczne jest wyznaczenie pewnych wartości tej zmiennej będących wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Definicja

  Klasyfikacja jest to przypisanie pewnych obiektów do odpowiednich klas na podstawie pewnych cech tych obiektów. Dokonując podziału pewnych obiektów charakteryzowanych przez jakaś zmienną (jakościowa lub ilościową) konieczne jest wyznaczenie pewnych wartości tej zmiennej będących wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pochodzenia

  Definicja

  Świadectwo pochodzenia towaru (ang. "'certificate of origin) jest to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego kraju. Potwierdza on, że towar, którego dotyczy, został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty dla ludności

  Charakterystyka

  Kredyty dla ludności - wśród kredytów dla ludności wyróżniamy:

  konsumpcyjny kredyt w rachunku bieżącym, kredyt ratalny, kredyt samochodowy, kredyt lombardowy.

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym jest to kredyt który jest udzielany posiadaczowi konta w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski System Banków Centralnych

  Charakterystyka

  Europejski System Banków Centralnych, ESBC (ang. European System of Central Banks) - działający w ramach Unii Europejskiej system, którego rdzeniem jest Bank Centralny. ESBC rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1999 roku.

  Podstawą funkcjonowania ESBC jest Traktat ustanawiający Unię...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyacinte Dubreuil

  Osiągnięcia

  Najbardziej znanym dziełem Hyacinte'a Dubreuila są "Standardy" - książka napisana przez niego podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał w celu zapoznania z najnowocześniejszymi technikami organizacji pracy i zarządzania. Autor podkreśla w swoim dziele bardzo ważną rolę jaką...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spin-out

  Charakterystyka

  Spin Out to rodzaj oddzielenia, od spółki dominującej, części przedsiębiorstwa, które staje się niezależna. Spółka docelowa otrzymuje część majątku, praw własności intelektualnej i patentów, technologii oraz klientów od spółki dominującej.

  Środowiska, w których spin off...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda chronometrażu

  Definicja

  Chronometrażem nazywa się technikę mierzenia czasu pracy za pomocą stopera (sekundomierza, chronometru) polegającą na dokładnym zarejestrowaniu czasu trwania i tempa wykonywania poszczególnych elementów operacji technologicznej. Pomiary przeprowadza się w danych warunkach a ich celem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura doboru personelu

  Definicja

  Dobór to dwukierunkowy proces, w którym przedsiębiorstwo podejmuje decyzję czy złożyć ofertę pracy kandydatowi, natomiast kandydat decyduje czy tę ofertę przyjmie.

  Charakterystyka

  Pozyskiwanie personelu obejmuje wszystkie celowe działania w zakresie funkcji personalnej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo podziału

  Charakterystyka

  Prawo podziału (autor: Adam Smith):

  Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podzielona w ten sposób, że każdą czynność składową oddzielimy i wykonywać będziemy seriami na określonym poziomie specjalizacji, to ogólny nakład pracy i środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry