Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mentoring

  Mentoring polega na opiece podczas rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej nad osobą szkolonej. W odróżnieniu od coachingu jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym - 1-3 lat. Charakteryzuje się także znacznie mniejszą formalizacją kontaktów oraz większą samodzielnością szkolonego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja

  Cesja

  Pokojowe przekazanie danego terytorium od jednego suwerennego podmiotu do drugiego. Podmiotem w cesji mogą być jedynie państwa. Przekazanie następuje na podstawie potwierdzonej umowy między narodowej, często w ramach traktatu pokojowego kończącego działania wojenne.

  Cesja może również przybierać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pozyskiwania informacji z rynku

  Charakterystyka

  We współczesnym świecie mamy ogromne możliwości pozyskiwania informacji, dlatego też ważny jest wybór metod i źródeł, ponieważ ich nadmiar może prowadzić do chaosu i dezorientacji. Każde przedsiębiorstwo musi dopasować do danego problemu zakres wykorzystywanych źródeł, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preferencje konsumenta

  Charakterystyka

  Wybory dokonywane prez konsumentów nie tylko zależą od jego możliwości finansowych, ale także od pragnień i chęci. Podczas podejmowania decyzji o sposobie wydawania posiadanych pieniędzy istotną rolę odgrywa także gust konsumenta.

  Plan konsumpcji każdego konsumenta można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Charakterystyka

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie rozwoju produkcji

  Proces rozwoju nowych produktów

  Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

  planowanie linii produktu: analiza dotychczasowego portfela produktów, formułowanie strategii rozwoju produktu: określanie rynku docelowego, identyfikacja potrzeb użytkowników oraz atrakcyjności rynku, kreowanie pomysłów-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbert Simon

  Herbert A. Simon był przedstawicielem nurtu uniwersalistycznego. Urodził się w 1916 r. w Wisconsin.

  Dorobek

  Odbył studia na uniwersytecie w Chicago. W późniejszym okresie pracował jako profesor na uniwersytecie w Illinois. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk politycznych. Był również profesorem na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 396

  praca w formacie txt

Do góry