Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda SPACE

  Charakterystyka

  SPACE (ang. Strategic Position and Action Evaluation - analiza pozycji strategicznej i ocena działalności firmy) to jedna z metod badania ogólnej zdolności rozwojowej firmy. Ułatwia ona podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji działalności firmy i ocenę poszczególnych jej domen...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia handlu elektronicznego

  Charakterystyka

  W dobie globalizacji, która jest dominującym kierunkiem rozwoju gospodarki światowej, rozumianej jako ewolucyjne, konsekwentne zbliżanie się do stanu "gospodarki bez granic", kluczowym elementem jest handel bez ograniczeń. W handlu międzynarodowym granice jeszcze istnieją i bardzo często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia handlu elektronicznego

  Charakterystyka

  W dobie globalizacji, która jest dominującym kierunkiem rozwoju gospodarki światowej, rozumianej jako ewolucyjne, konsekwentne zbliżanie się do stanu "gospodarki bez granic", kluczowym elementem jest handel bez ograniczeń. W handlu międzynarodowym granice jeszcze istnieją i bardzo często...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Definicja

  Spółka osobowa - spółka handlowa, oparta na osobistych powiązaniach wspólników, niemająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki i osobistym prowadzeniem spraw spółki.

  Spółki osobowe to:

  spółka jawna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Spółkę osobowa cechuje:

  majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

  osobiste prowadzenie spraw spółki

  nie posiada osobowości prawnej , może we własnym imieniu nabywać prawa

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt

Do góry