Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki majątkowe w spółce jawnej

  Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada wobec wierzycieli każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność taka istnieje pomimo wydzielenia odrębnego majątku spółki.

  Każdy ze wspólników musi liczyć się z tym, że wierzyciel spółki może...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka kapitałowa

  Spółki kapitałowe posiadają:

  -osobowość prawną

  - odpowiadają za swoje zobowiązania wł. Majątkiem z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólnmików

  Powstaje dzięki kapitałowi wniesionemu przez wspólników. egzystencja spółki oparta jest na wyodrębnionym majątku: wkładzie wspólników i...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie

  Rola kształcenia w życiu człowieka

  Jeżeli życie człowieka przedstawilibyśmy w postaci graniastosłupa to jedną z jego podstaw byłoby ustawiczne kształcenie. Od momentu poczęcia do śmierci graniastosłup rozwija się, nabiera coraz to nowe kształty, których ewolucja jest następstwem, miedzy innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /10 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia prewencyjnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

  Zastosowanie

  Strategia ta jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia prewencyjnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

  Zastosowanie

  Strategia ta jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia kredytowa

  Definicja

  Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

  Geneza

  W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt

Do góry