Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

  Wskaźniki z giełdy można podzielić na trzy podstawowe grupy: indeksy giełdowe, wskaźniki finansowe spółek giełdowych oraz stopy bankowe. Wspomagane są one przez kursy walutowe, oprocentowanie wkładów, kursy obligacji itp. Indeksy giełdowe są podstawowymi w.g. Mają one za zadanie w sposób syntetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRUSY

  Należą do złośliwego oprogramowania, wykorzystującego słabe punkty programów użytkowych, systemowych i narzędziowych w celu ich uszkodzenia. Złośliwe oprogramowanie dzieli się na wymagające programu gospodarza i niezależne. Oprogramowanie wymagające programu gospodarza dzieli się na boczne wejścia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

  Aport, wkład rzeczowy, określone w umowie lub statucie świadczenie niepieniężne wspólnika w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcje (w spółce akcyjnej).

  Stanowi formę pokrycia kapitału podstawowego w spółce. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD PIENIĘŻNY

  Wkład gotówkowy, określone w umowie lub statucie spółki świadczenie pieniężne wspólnika dokonywane przez wręczenie gotówki bądź przy użyciu pieniądza bankowego (czyli w trybie rozliczeń bezgotówkowych) w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcje (w spółce akcyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSEK KREDYTOWY

  Oferta zaciągnięcia kredytu składana przez klienta bankowi. Zawiera ona informacje ekonomiczne uzasadniające rodzaj, kwotę, przeznaczenie kredytu, okres jego spłaty, proponowane zabezpieczenie itp. Oferta ta jest przedmiotem negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków przyszłej umowy kredytowej. Wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-SPOŻYWCZY

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora spożywczego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora spożywczego jest identyczny jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG indeks WIG-Spożywczy jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru. Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-TELEKOMUNIKACJA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora telekomunikacji, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora telekomunikacji i informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-BANKI

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora bankowego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora bankowego jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Banki jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚCI KRYTYCZNE W UJĘCIU GOTÓWKOWYM

  Próg rentowności jest w.k., przy której sprzedaż pokrywa koszty działalności. W tej sumie mieszczą się koszty, które wiążą się z płatnościami (zużycie materiałów bądź płace) i koszty rozrachunkowe (amortyzacja środków trwałych). Ten ostatni rodzaj kosztu nie wymaga bieżących zapłat, środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-INFORMATYKA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry