Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty i informacje o spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej

  Spółka komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Od spółki jawnej różni się tym że niektórzy wspólnicy czyli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń tak jak wspólnicy w spółce jawnej a pozostali wspólnicy czyli komandytariusze odpowiadają do wysokości tzw. Sumy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powstania spółki cywilnej potrzebne jest

  Spółka ta nie ma osobowości prawnej, powstaje jak inne spółki na podstawie umowy, według art. 860 paragraf 1k.c przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki dzielimy na

  Podział spółek:

  - spółka jawna

  - spółka partnerska

  - spółka komandytowa

  - spółka komandytowo-akcyjna

  - spółka z o.o.

  - spółka akcyjna

  Podział spółek według kodeksu handlowego:

  spółki osobowe to: majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki, osobiste prowadzenie spraw...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej powoduje

  Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpić z przyczyn:

  Przyczyny przewidziane w umowie spółki Rozwiązanie w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników  Ogłoszenie upadłości spółki  Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości  Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sytuacjach obcokrajowcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy

  1. Uwagi ogólne

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

  Przedsiębiorstwa takie mają z reguły charakter mieszany, występują zazwyczaj jako spółki cywilne lub handlowe, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /6 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot gospodarczy jest zobowiązany

  zgłaszanie do ewidencji gospodarczej lub rejestracja podmiotu gospodarczego;

  zgłoszenie do rejestru specjalnych (REGON), rejestracji podatkowej, rejestracji ZUS;

  założenie rachunku bankowego – w celu przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń finansowych;

  prowadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza która nie wymaga wpisu do rejestru

  Nie wymaga zgłoszenia do ewidencji prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne, oraz działalności , która wymaga uzyskania koncesji.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót gospodarczy

  Obrót handlowy (gospodarczy) odbywa się na podstawie różnych stosunków zobowiązaniowych, których źródłem są:

  a) głównie umowa

  b) inne zdarzenia:

  - jednostronne czynności prawne

  - decyzje upoważnionych organów państwowych

  - bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie

  - ustawa

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum

  Jest odmianą spółki , tworzoną przez kilka przedsiębiorstw w celu realizacji przez nie wspólnego celu , który przekracza możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa, konsorcja powstają często w branży budowlanej. W przypadku konsorcjum jedno przedsiębiorstwo spełnia rolę wiodącą i reprezentuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby o następujących zawodach

  Spółka partnerska jest formą spółki osobowej , w której mogą działać przedstawiciele wolnych zawodów, partnerzy będą wspólnikami wykonującymi zawód pod własną firmą. Zgodnie z artykułem 87 kodeksu Spółek Handlowych partnerami mogą być: wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry