Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń

  Podział ubezpieczeń Osobowe i majątkowe

  Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

  Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /6 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność fizyczna organizmu

  Charakterystyka

  "Wydolność fizyczna" - jest podstawowym zagadnieniem związanym z fizjologicznymi czynnikami wpływającymi na wysiłek fizyczny. Decyduje bowiem o dobrym funkcjonowaniu organizmu w każdej napotkanej sytuacji wysiłkowej: pracy, sporcie, oraz w dniu codziennym".(Osiński, 2003, s...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram pokrewieństwa

  Charakterystyka

  Diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram) nazywany jest inaczej wykresem podobieństw, wykresem współzależności lub diagramem powinowactwa. Ponadto znany jest również pod nazwą metody KJ (od nazwiska i imienia jego twórcy, czyli Jiro Kawakity) jakością... 2008, s. 134.

  Diagram...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

  Charakterystyka

  Koszty są podstawą ustalenia wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia przez nią poniesionych kosztów oraz uzyskania zysku. Znajomość kosztów przy podejmowaniu decyzji cenowych jest niezbędna dla określenia opłacalności poszczególnych opcji cenowych. Z marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

  Charakterystyka

  Koszty są podstawą ustalenia wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia przez nią poniesionych kosztów oraz uzyskania zysku. Znajomość kosztów przy podejmowaniu decyzji cenowych jest niezbędna dla określenia opłacalności poszczególnych opcji cenowych. Z marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

  Charakterystyka

  Koszty są podstawą ustalenia wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia przez nią poniesionych kosztów oraz uzyskania zysku. Znajomość kosztów przy podejmowaniu decyzji cenowych jest niezbędna dla określenia opłacalności poszczególnych opcji cenowych. Z marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spekulacja

  Charakterystyka

  Spekulacja - zakup lub sprzedaż wartościowe|papierów wartościowych lub towarów w nadziei odsprzedania/odkupienia ich na tym samym rynku po wyższej/niższej cenie. Czysta spekulacja oznacza zakup i sprzedaż na tym samym rynku bez świadczenia usług jeśli chodzi o dystrybucje, przechowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka szkoleniowa

  Charakterystyka

  Celem większości wyjazdów szkoleniowych są miasta. To właśnie w wielkich miastach ulokowane są główne siedziby firm, fabryki, centra konferencyjne i wystawowe; tam także znajduje się większość infrastruktury niezbędnej na rynku podróży służbowych, na przykład hotele, węzły...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMED

  Definicja

  Single Minute Exchange of Die (SMED) - to wymiana narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana w 1950r. przez Shingeo Shingo - jednego z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli japońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezzanine capital

  Charakterystyka

  Finansowanie typu mezzanine to finansowanie hybrydowe, na które składa się zazwyczaj finansowanie dłużne rozszerzone o tzw. equity kicker. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu zdolność podmiotu do zwrotu pożyczonych kwot oraz potencjał wzrostu w okresie najbliższych lat zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt

Do góry