Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)

  ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY

  1.Czy jest Pani/Pan zadowolony z pracy w firmie?

  tak nie

  2.Jakie pozytywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w firmie?

  3.Jakie negatywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja systemu zarządzania jakością

  Wymagania

  Dokumentacja w systemie zarządzania jakością stanowi narzędzie pozwalające na kontrolę jego działania (Projektowanie... 1997, s.214 i nast.). Do podstawowych zadań dokumentacji zaliczyć należy: możliwość udowodnienia zgodności z wymaganiami odpowiednich norm, umożliwienie prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja systemu zarządzania jakością

  Wymagania

  Dokumentacja w systemie zarządzania jakością stanowi narzędzie pozwalające na kontrolę jego działania (Projektowanie... 1997, s.214 i nast.). Do podstawowych zadań dokumentacji zaliczyć należy: możliwość udowodnienia zgodności z wymaganiami odpowiednich norm, umożliwienie prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCO

  TCO (ang. Total Cost of Ownership) - Całkowity Koszt Posiadania - jest to suma wszystkich kosztów rozwiązania informatycznego począwszy od jego zakupu, poprzez użytkowanie, aż do likwidacji. W skład TCO wchodzą koszty zakupy sprzętu i licencji, wydatki poniesione na szkolenia, wdrożenie, administrację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces oceny dostawców

  Cele procesu Dokładne monitorowanie dostaw w celu wyciągania wniosków Zapisywanie danych o dostawach w celu późniejszej analizy Aktualna ocena i ranking dostawców współpracujących z firmą

  Cele polepszenia procesu:

  Zmniejszenie średniego opóźnienia dostaw do max. 2 dni Zmniejszenie średniego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /10 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

  Charakterystyka

  Teoria cyklu koniunkturalnego według szkoły austriackiej to teoria wyjaśniająca zjawisko powstawania i przebiegu cykli koniunkturalnych, opracowana przez ekonomistów szkoły austriackiej. Po raz pierwszy pisał o niej Ludwig von Mises w 1912 roku. W kolejnych latach została rozwinięta przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /5 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń

  Podział ubezpieczeń Osobowe i majątkowe

  Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

  Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /6 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń

  Podział ubezpieczeń Osobowe i majątkowe

  Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

  Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /6 376

  praca w formacie txt

Do góry