Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proszę zdefiniować różnicę między systemem informacyjny a informatycznym

  System informacyjny to struktura umożliwiająca przetwarzanie informacji za pomocą procedur i modeli.

  System informatyczny to skomputeryzowana część systemu informacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę zdefiniować problemy klasycznego BPM i omówić sposób ich rozwiązania

  Nakład pracy potrzebny do implementacji procesów

  Brak płynnego przejścia pomiędzy fazami cyklu BPM

  Ograniczone możliwości analizy i wnioskowania

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna

  Charakterystyka

  Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akwizycji

  Etapy

  Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

  Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akwizycji

  Etapy

  Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

  Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt

Do góry