Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO ADMINISTRACYJNE A PRAWO CYWILNE

  W pawie cywilnym występuje formalna równość podmiotów, natomiast w prawie administracyjnym występuje władztwo administracyjne. Władztwo to polega na tym, że podmiot administracji działający na podstawie normy prawnej władczo( jednostronnie) rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych regulujących administrację publiczną( działalność publiczną). Drugi z podstawowych sposobów definiowania prawa administracyjnego opiera się na uwzględnieniu szczególnej cechy tego prawa tj. władztwa. Cecha ta umożliwia jednostronne rozstrzyganie sytuacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan komunikacji w projekcie

  Charakterystyka

  Plan komunikacji w projekcie jest to dokument zapewniający

  Strukturę, która pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji różnego typu i określającą wykorzystywane w tym celu metody. Ponadto opisywane procedury powinny również uwzględniać sposoby gromadzenia i przekazywania danych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank światowy

  Charakterystyka

  Bank Światowy jest jedną z agend ONZ. Został utworzony w lipcu 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, a swoją działalność rozpoczął z dniem 25 czerwca 1946 roku. Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie, a obecnym prezesem jest Robert B. Zoellick.

  Misja i cele Banku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMEA

  Charakterystyka

  Celem planowania jakości produktu na poziomie strategicznym jest między innymi minimalizacja kosztów niskiej jakości. Największe możliwości zapobieżenia wystąpieniu błędów posiada projektant tworzący nowy wyrób. Gdy produkt trafi do produkcji seryjnej lub nawet do klienta, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /18 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji równoległej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji równoległej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego używane są różne systemy operacyjne

  RAM jest to pamięć, w której komputer może czytać i na którą może zapisywać. RAM jest pamięcią „ulotną” - gdy tylko wyłączy się komputer, wszelkie informacje zapamiętane w RAMie zostaną stracone. Są dwa rodzaje RAMa: RAMy dynamiczne (DRAMy) i RAMy statyczne(SRAMy).DRAMy cechują się dużą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie procesy są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego Windows

  Pamięć operacyjna składa się z komórek ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi (0, 1, 2,...). Komórka jest ciągiem bitów, które można sobie wyobrazić jako miejsca, gdzie można wpisać 0 lub 1. Do komórek pamięci można więc wpisywać informacje w postaci zer i jedynek. Można również pobierać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować podstawowe media archiwizacji danych

  Backup czyli składowanie jest kopii informacji znajdujących się na dysku komputera.

  Jeżeli na dysku komputera znajdują się ważne informacje, to należy sporządzi E ich kopii zapasowych. W przypadku gdy nie wykona się kopii informacji i zostaną one utracone, ich odzyskanie nie będzie możliwe. Częste...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt

Do góry