Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień etapy procesu badawczego

  - przygotowanie teoretyczne,

  - plan badań i wybór narzędzi (obserwacja),

  - realizacja badań (zbieranie materiałów(wywiad, ankieta)),

  - opracowanie materiałów (testy i skale, analiza dokumentów),

  - wnioski teoretyczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyczne założenia socjologii

  - teoretyczne – ogólne sądy o naturze rzeczywistości społecznej,

  - dyrektywy metodologiczne – wskazują jak badać konkretną rzeczywistość społeczną przy wykorzystaniu założeń teoretycznych,

  - wskazania metodyczne - mówią jakimi narzędziami należy się posługiwać w badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział socjologii szczegółowej

  Socjologia dzieli się współcześnie na ponad trzydzieści subdyscyplin. Do aktywnie rozwijających się w Polsce należą m.in. socjologie: pracy (interesuje się społecznymi aspektami pracy, wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, intensywność i wyniki pracy.

  Bada również skutki, jaki praca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot socjologii ogólnej

  Socjologia ogólna – dostarcza socjologiom szczegółowym teorię, aparat pojęciowy oraz dyrektywy i metody badawcze.

  Podział na teorie struktur społecznych:

  - teorie zmiany społecznej,

  - teorie zachowań zbiorowych,

  - teorie zachowań indywidualnych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień teorie mikropoziomowe i scharakteryzuj jedną z nich

  - ..................- zjawiska można wyjaśnić w kategoriach konsekwencji i struktury ich istnienia,

  - teorie konfliktu – konflikt jest wewnętrzną cechą społeczeństwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy powstała socjologia i kogo uważa się za twórcę

  Za twórcę socjologii uważa się francuskiego myśliciela Augusta Comte’a (1798-1857). Terminu socjologia Comte użył pierwszy raz w 1837 roku w swoim dziele pt. „Kurs filozofii pozytywnej”.

  Za przedmiot badań socjologii uznał on społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składające się z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz narzędzia nauki

  Narzędzia nauki:

  teoria – to poważny zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnienia zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości. Wartość każdej teorii mierzy się, przede wszystkim, stopniem jej zgodności z faktami, inaczej: jej zdolnością do wyjaśniania faktów, które z jej twierdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję socjologii jako nauki

  Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logos – nauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona struktury współżycia zbiorowego bądź to z perspektywy działającego osobnika, jego motywacji, pozycji i pełnionych ról, bądź też z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I RODZAJE POLICJI ADMINISTRACYJNEJ

  Policja administracyjna jest obok reglamentacji jedną z czterech sfer działania administracji.

  Sfera pierwsza obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a w szczególności życia, zdrowia i mienia. Przedmiot ochrony jest jakby dwoisty. Chroni się i pewne dobra...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACYJNO - PRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

  Cudzoziemiec to każdy kto nie ma obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać w Polsce, jeżeli ma ważny dokument paszportowy oraz zezwolenie zwane wizą ( za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowach międzynarodowych).

  obywatela RP,

  cudzoziemca posiadającego zezwolenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /8 312

  praca w formacie txt

Do góry