Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną z trzech podstawowych teorii socjologii

  Teorie socjologii:

  - psychoanaliza – naturalne potrzeby tak jak życie i śmierć są podstawą do szukania związków i agresji (autorstwa Zygmunta Fruda)

  *faza oralna od urodzin do 2 roku życia,

  *faza analna od 2-3 roku życia (przejmowanie kontroli),

  *faza genitalna (narodziny silnej więzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję organizacji społecznej w jednym z trzech możliwych ujęć

  Organizacja społeczna – grupa celowa powołana na organizację określonych zadań zmieniających do tego celu w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie środków i ludzi.

  *organizacja w sensie rzeczowym – całość składająca się z rzeczy oraz ludzi wyposażonych w narzędzia.

  *organizacja w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj typologię instytucji totalnych

  Typologia instytucji totalnej:

  *zakłady opieki nad osobami niedołężnymi, niezdolnymi do samodzielnego troszczenia się o siebie mogącymi być szkodliwymi dla społeczeństwa ale nie z własnej winy np. szpitale,

  *zakłady chroniące społeczeństwo przed szkodzeniem mu w sposób z własnej woli (obozy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są instytucje totalne

  Instytucja totalna – to instytucje powołane do opieki nad osobami niedołężnymi, nieszkodliwymi np. dom pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych i dom dziecka.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rozumienia słowa instytucja społeczna

  Instytucja społeczna

  >

  II Wyodrębniony typ działalności zaspokajające potrzeby jednostek. Charakteryzująca się wyraźnym i specyficznym porządkiem mając za zadanie podporządkowanie ludzi w szczególnym sposobie.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień znane ci rodzaje grup i scharakteryzuj jedną z nich

  Rodzaje grup społecznych:

  W społeczeństwie istnieją różne rodzaje grup społecznych. Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji grup jest podział dychotomiczny, dwudzielny, w wyniku którego można wyróżnić grupy małe i duże, pierwotne i wtórne, formalne i nieformalne.

  Grupy pierwotne - to przede...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje grupy społecznej

  Grupą społeczną – jest wszelki zbiór ludzi, obejmujący co najmniej trzy osoby i wykazujący w swoim współżyciu, postępowaniu i zachowaniu jakąś organizację społeczną. Organizacja społeczna grupy ujawnia się w:

  a) zróżnicowaniu działań ludzkich według kategorii członkostwa,

  b) wzajemnemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz jedną ze znanych ci teorii stratyfikacji

  SPOŁECZNA (uwarstwienie społeczne),

  1) układ warstw i klas społ. w danym społeczeństwie;

  2) hierarchiczna struktura społeczeństwa wynikająca z faktu, że pod względem pozycji społ. jedne grupy są traktowane jako wyższe, a inne jako niższe.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranym przykładzie system klasowy

  System klasowy – jest to otwarta forma stratyfikacji w której zmieniać. Jednostkowa pozycja w klasie zależy od statusu przez zawarcie małżeństwa bądź wykonywania jakiegoś zawodu. Czynniki określające klasę: majątek, władza, prestiż społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranym przykładzie system kostkowy

  System kostkowy – system ten powstał już w starożytności. Jest to zamknięty system stratyfikacyjny w którym pozycja zależy od rodziny w której urodziła się dana jednostka.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry